Eindelijk is verandervermogen meetbaar en gericht te vergroten

Business Fitscan meet verandervermogenAl jaren blijkt dat slechts 30% van de veranderingsplannen slaagt. De overige 70% gaat gepaard met veel tijd- en geldverlies en leidt tot frustratie en verandermoeheid. Dat kan en moet beter. Er is veel over geschreven en gepubliceerd maar nog nooit is het verandervermogen in een concreet cijfer uitgedrukt en zijn de fundamenten onder het verandervermogen zo helder in beeld gebracht als met de Business Fitscan. Business Fitscan maakt het verandervermogen meetbaar en biedt daarmee eindelijk een geobjectiveerde basis waarmee de leiding van een organisatie het verandervermogen bewust en gericht kan vergroten.

Business Fitscan maakt dat verandervermogen voor individuele organisaties stuurbaar, door het zichtbaar, meetbaar, bespreekbaar en hanteerbaar te maken.  Met de Business Fitscan leren organisaties in een korte tijd, effectiever, goedkoper en met meer plezier te veranderen.

Hoe goed kan Nederland eigenlijk veranderen?

Om het verandervermogen van een organisatie in perspectief te plaatsen is de Nationale Benchmark Verandervermogen 2015 uitgevoerd.

Het verandervermogen is de competentie van de organisatie  – als een verzameling van alle individuele medewerkers – om veranderingen effectief door te voeren. Uiteindelijk wordt het verandervermogen bepaald door de overtuiging van de medewerkers of hun organisatie in staat is effectief te veranderen.

Het verandervermogen is in één cijfer samengevat: de Net Change Factor®. De Net Change Factor® is het cijfer dat aangeeft in welke mate medewerkers denken dat hun organisatie in staat is effectief te veranderen. Dat cijfer kan theoretisch liggen tussen -100 en +100.  Voor werkend Nederland ligt dit op -29. Deze Net Change Factor® is opgebouwd uit twee bestandsdelen:  het percentage dat een sterk vertrouwen heeft in het verandervermogen (13%) minus het percentage dat nauwelijks of geen vertrouwen heeft (42%). Dit leidt tot de uitkomst van -29.

Dit betekent:

  • dat er gemiddeld in Nederland weinig vertrouwen is in het verandervermogen van de eigen organisatie
  • dat er grote verschillen bestaan binnen organisaties en
  • dat de groep werknemers die niet geloven dat hun organisatie effectief kan veranderen, groter is dan de groep die dat wel gelooft).

Fundamenten onder verandervermogen

Uit het onderzoek blijkt dat er 5 relevante en stuurbare fundamenten liggen onder het verandervermogen van een organisatie, namelijk:

  • Noodzaak
  • Koers
  • Veranderruimte
  • Betrokkenheid
  • Belemmeringen.

Van deze vijf fundamenten blijken er vier zwak ontwikkeld te zijn. Vooral de score op Noodzaak is opvallend laag, er wordt weinig noodzaak tot aanpassing ervaren van de eigen diensten/producten of organisatie. Ook de koers wordt lang niet altijd begrepen en ondersteund. De Betrokkenheid blijkt wel een vrij stevig fundament. Die wordt in veel organisaties al onderkend als belangrijke driver van organisatie succes waarop wordt gestuurd.  De andere fundamenten bieden veel ruimte voor verbeteringen.

Om te kunnen sturen is het niet alleen nodig om te weten hoe sterk de scores zijn op de vijf fundamenten maar ook hoe groot de impact is van elk van die fundamenten. Gebaseerd op Stuctural Equation Modelling hebben we die kunnen achterhalen en zichtbaar gemaakt in het Impact Wheel.Model Business Fitscan

Voor werkend Nederland als geheel is duidelijk dat een heldere en begrepen koers van essentieel belang is, dat fundament bepaalt al meer dan een derde deel de Net Change Factor. Veranderruimte komt op de 2e plaats en heeft met 28% ook een forse invloed. De overige drie fundamenten dragen ieder 10 tot 13% bij.

Met deze Nationale Benchmark is voor het eerst inzicht gekregen in het verandervermogen van organisaties en de fundamenten daarvan. Wil je meer weten over Business Fitscan of ben je benieuwd hoe jij binnen je organisatie in een korte tijd, effectiever, goedkoper en met meer plezier kunt veranderen? Neem dan gerust contact met ons op.

Business Fitscan is een initiatief van Tom Koppelman, Jasper Schmitz (2-XL) en Max Cramwinckel (RenM|Matrix). Telefoonnummer : +31 (0)85 – 30 30 230
e-mailadres : info@businessfitscan.com.

Op dit moment werken wij aan de nieuwe website voor Business Fitscan : www.businessfitscan.com.