Millennials verdienen meer aandacht

Al vele malen is aangetoond dat betrokken medewerkers organisaties succesvoller maken. Recent onderzoek naar de medewerkersbetrokkenheid van verschillende generaties medewerkers in Nederland laat zien dat millennials juist minder betrokken zijn dan ervaren medewerkers en ook hun werkbevlogenheid is lager. Dat geeft te denken voor de toekomst.

Dat is een van de opvallende conclusies uit een landelijk onderzoek dat RenM|Matrix heeft uitgevoerd onder ruim 1.100 werkenden. Ervaren medewerkers blijken meer betrokken en bevlogen maar worden daarentegen weer onvoldoende uitgedaagd op hun ontwikkeling en prestatie. Dit vraagt om een sterker gesegmenteerd en beter op de doelgroepen gericht HR beleid. Meer hierover leest u in ons whitepaper Betrokkenheid bij generaties van medewerkers.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Vraag dan de brochure aan of neem contact op met onze specialist medewerkersonderzoek.