Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek Achmea

Onderzoek medewerkersbetrokkenheidIn opdracht van Achmea voert RenM|Matrix jaarlijks een grootschalig onderzoek uit naar de betrokkenheid van medewerkers. In dit onderzoek wordt o.a. getoetst of Achmea de door haar geambieerde identiteit en werkgeverschap waarmaakt en of leidinggevenden volgens medewerkers daarmee congruent gedrag vertonen.

Onlangs is de 10e editie van dit medewerkersbetrokkenheidsonderzoek afgerond. En naar tevredenheid:  “De procesbegeleiding door en de perfecte samenwerking met RenM|Matrix, is net als voorgaande keren, als uitermate professioneel te kwalificeren. Belangrijker nog is de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten. Mede door het geleverde maatwerk, de big data analyses op het HR en Organisatorische vlak en de diepgang in de onderzoeksresultaten zijn de resultaten optimaal bruikbaar op zowel centraal/strategisch als tactisch als operationeel niveau” (Enno van Hamel, HR Expert).

Wilt u medewerkersonderzoek uitbesteden? Of wilt u meer weten over hoe wij tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers meten? Neem dan een kijkje op onze pagina medewerkersbetrokkenheid.