Effectonderzoek

EffectonderzoekOnderzoek naar de effecten van communicatie kan op verschillende niveaus worden ingestoken. Op het niveau van individuele communicatiemiddelen als uw website, het relatiemagazine, het organisatiebrede intranet of de wekelijkse nieuwsbrief kan lezersonderzoek nuttige informatie opleveren over de effecten op kennis, houding en gedrag. Op het niveau van een specifieke boodschap of campagne geeft een posttest u gedetailleerd inzicht in effecten op het vlak van bereik en veranderingen in bekendheid en houding. Wilt u de impact van uw totale mediamix in kaart brengen, dan is een aangepaste vorm van effectmeting gevraagd.

De opkomst van (interne) sociale media heeft voor een verschuiving in aandacht en budget gezorgd en heeft de vraag naar welke middelen moeten worden ingezet voor welke doeleinden extra urgent gemaakt. Accountability in communicatie staat tegenwoordig hoog op de agenda en het is zaak om alle beschikbare kanalen uit de mediamix zo effectief mogelijk te gebruiken. Dat betekent dat enkel onderzoek op het niveau van individuele communicatiemiddelen of -boodschappen onvoldoende is. Het gaat er juist om voor elk kanaal vast te stellen in welke mate zij bijdragen aan voorafgestelde doelstellingen.

Communicatie effecten meten

RenM|Matrix ontwikkelde een instrument voor effectonderzoek dat per communicatiedoelstelling en per doelgroep de relatieve bijdrage van elk communicatiemiddel vastlegt. Dat betekent nog effectiever sturen, maar dan op strategisch niveau. We meten uiteraard nog steeds bereik en waardering van de verschillende kanalen, maar daarnaast meten we hoe het staat met de voortgang van het bereiken van de communicatiedoelstellingen. Statistische analyse stelt ons vervolgens in staat per doelstelling antwoord te geven op de vraag welk kanaal de grootste bijdrage levert aan het bereiken daarvan.

Op het vlak van het verbeteren van interne communicatie kunnen wij exact voor u in kaart brengen welke van de ingezette middelen de grootste bijdrage levert aan bijvoorbeeld het binden en verbinden van uw medewerkers. Meer naar buiten georiënteerd stellen wij vast welke klantcommunicatie kanalen de meeste impact hebben op bijvoorbeeld het beeld dat mensen hebben van uw organisatie.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie over het meten van communicatie effecten?
Neem dan contact op met onze specialist communicatieonderzoek.

afspraak