Bezorgonderzoek

BezorgonderzoekUit onze ervaringen met bezorgonderzoek weten we dat het deel van de beoogde ontvangers dat te kennen geeft een uitgave niet te ontvangen of zelfs niet te kennen, behoorlijk kan oplopen. De vraag die zich dan opdringt, is wat de oorzaken hiervan zijn. Is uw blad feitelijk niet bezorgd? Heeft men het wel onder ogen gehad maar dit niet bewust geregistreerd? Of heeft iemand anders het uit de brievenbus gehaald en vervolgens weggegooid? Zeker bij frequent en/of in een hoge oplage verschijnende bladen zou u als verantwoordelijke inzicht moeten willen hebben in de omvang van het (niet)bezorgprobleem. RenM’s DistriCheck verschaft u dit inzicht en levert objectieve cijfers inzake bezorgkwaliteit om eventueel in overleg te treden met uw distributeur.

Met Districheck, onze methode voor bezorgonderzoek, wordt een belangrijke verstorende factor bij het doorvoeren van verspreidingscontrole vermeden, namelijk de kans dat een respondent een blad of zending wél ontvangen heeft maar dat niet heeft opgemerkt of zich dat bij de ondervraging daarover niet meer kan herinneren.

Hoe gaat een bezorgonderzoek in zijn werk?

  • Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een representatieve steekproef uit het verzendbestand of het verspreidgebied;
  • Eén dag voor de feitelijke verspreiding krijgt de steekproef een mailbericht met een afbeelding van de cover van de te meten uitgave (dagblad, huis-aan-huiskrant, magazine of folder);
  • In de mail wordt verzocht op te letten of het blad op de aangegeven datum daadwerkelijk in de bus valt;
  • Eén dag na verspreiding krijgt de steekproef een mailbericht met de vraag of de bewuste publicatie (opnieuw met afbeelding) ontvangen is;
  • Indien zij het niet zelf onder ogen hebben gehad worden de huisgenoten met de afbeelding geconfronteerd en gevraagd of zij het blad of de folder gezien hebben.

De voordelen van deze methode van verspreidingscontrole zijn evident: titelverwarring is vrijwel uitgesloten en huisgenoten kunnen makkelijk geraadpleegd worden (mét een afbeelding en onafhankelijk van een vast moment van ondervraging).

Bezorgonderzoek dient uitsluitend voor het registeren van bezorgpercentages en is niet geschikt voor het meten van bereik. Voor betrouwbaar bereiksonderzoek is het namelijk uit den boze om voorafgaand bekend te maken welke uitgave onderwerp van onderzoek is. Bent u meer geïnteresseerd in hoe uw uitgave op inhoud wordt gewaardeerd? Dan kan lezersonderzoek u van de gewenste informatie voorzien.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie over verspreidingscontrole?
Neem dan contact op met onze specialist bezorgonderzoek.

afspraak