Privacy

Privacy & Security bij RenM|Matrix 

Sinds 25 mei 2018 moet iedereen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De komst van de AVG heeft het juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens ingrijpend veranderd. De verordening bevat uitgebreide verplichtingen voor het bedrijfsleven en versterkt de rechten van de personen waarvan gegevens worden verwerkt.

Passende maatregelen

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met externe partners hebben wij onderliggende contracten die veiligheid borgen. In dit kader zijn ook onze partners en sub-verwerkers van persoonsgegevens ISO 27001 gecertificeerd.

Data Protection

RenM|Matrix heeft speciaal een Data Protection Officer aangesteld om erop toe te zien dat onze afspraken rondom privacy en security nageleefd worden. Daarbij houden wij ons aan alle richtlijnen van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en het expertise center voor Marketing, Onderzoek en Analytics (MOA), waar we als onderzoek bureau bij zijn aangesloten.

Verwerken en bewaren

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat doelgericht is. Bijvoorbeeld om telefonisch of per e-mail contact op te nemen. Of om een opdracht uit te kunnen voeren op basis van een overeenkomst. Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze werden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, bewaren wij gegevens niet langer dan een jaar.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen wijzen wij de andere partij op de noodzaak om veilig om te gaan met deze gegevens.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe gebruikers onze website gebruiken. Algemene bezoekgegevens het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt.

Cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website en onze platformen goed te laten functioneren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld je locatie-, taal- en cookie-instellingen. Via cookies kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt. Cookies voor functionele en (beperkte) analytische doeleinden, zoals beveiliging verzekeren, fraude voorkomen en fouten opsporen en het technisch leveren van content, zijn nodig om het platform goed te laten functioneren, om het gebruik ervan te meten en om onze diensten te verbeteren. Deze cookies worden daarom altijd gebruikt, ongeacht je cookie-instellingen.