Gedragscode

Alle medewerkers van RenM|Matrix tekenen de “Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek” zoals die zijn opgesteld door de MOA, (Dutch Center for information based Decision making and marketing research) en de internationale organisatie van marktonderzoekers Esomar. Belangrijk onderdeel daarvan betreffen de privacy garanties van degenen die ons van informatie voorzien. We werken volgens de regels van de AVG/GDPR. Voor de complete tekst van de Gedragscode klikt u hier.

Cookies

RenM|Matrix maakt op haar websites gebruik van cookies om onze websites beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. RenM|Matrix gebruikt deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een pc of individu.