Medewerkersonderzoek

Actuele ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe werken, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, verbinden en HR analytics vragen niet alleen om een grote flexibiliteit van organisaties, maar ook van medewerkers. Een organisatie die erin slaagt de betrokkenheid van haar medewerkers te versterken, blijft anderen altijd een stap voor op dit gebied. Medewerkersonderzoek helpt u aan informatie over de tevredenheid en de betrokkenheid van uw medewerkers.

Wat zijn de uitgangspunten van medewerkersonderzoek?

Om medewerkersonderzoek adequaat toe te kunnen passen, hanteert RenM|Matrix de volgende uitgangspunten:

  • Vooraf duidelijkheid creëren over de reikwijdte van het onderzoek (verwachtingen sturen);
  • Draagvlak creëren bij directie en ondernemingsraad;
  • Garantie bieden om vrijuit je mening te geven: anonimiteit van medewerkers is van groot belang;
  • Elke stap in het proces afstemmen, keuzes worden samen gemaakt;
  • Heldere en tijdige communicatie vóór, tijdens en na afloop van het onderzoek;
  • Feedback-loops organiseren voor terugkoppeling van resultaten (mogelijk via cascade-aanpak of met behulp van multiple arena sessies);
  • Op een zo laag mogelijk organisatieniveau verrichten van de metingen én rapporteren van de resultaten;
  • Mogelijkheid voor afdelingsspecifieke vragen (en antwoorden).

Welke inzichten geeft medewerkersonderzoek?

De uitkomsten van medewerkersonderzoek verschaffen u niet alleen inzicht in hoe uw organisatie ervoor staat, maar ook in de prioriteiten die gesteld moeten worden bij het nemen van maatregelen. Door de resultaten bovendien uit te splitsen naar verschillende organisatieonderdelen en functieniveaus, kunnen maatregelen gericht worden ingezet en kan er geleerd worden van elkaars best practices.

Medewerkersonderzoek van RenM|Matrix behelst meer dan alleen traditioneel onderzoek naar medewerkerstevredenheid. In onze onderzoek besteden wij ook aandacht aan arbeidsmotivatie, vertrouwen en medewerkersbetrokkenheid. Meer hierover vindt u terug op onze pagina medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Wenst u inzicht in een meer specifiek onderwerp als Het Nieuwe Werken of duurzame inzetbaarheid? Ook dan bent u bij RenM|Matrix aan het juiste adres.

Verandermanagement

Wie niets wil veranderen, moet geen onderzoek doen. Dat adagium is ons uit het hart gegrepen. Maar de wil om te veranderen is vaak niet voldoende. Er moet ook capaciteit en vaardigheid in huis zijn om die veranderprocessen op gang te brengen en te begeleiden. RenM|Matrix denkt graag mee om u op weg te helpen onderzoeksuitkomsten te vertalen in een concrete veranderaanpak. Om een verandering vervolgens in uw organisatie te implementeren werken we samen met een specialist op dat gebied. Marc Jetten van ViaValue is zo’n specialist. We brengen u graag met hem in contact.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Vraag dan de brochure aan of neem contact op met onze specialist medewerkersonderzoek.