Klanttevredenheid meten

KlanttevredenheidTevreden klanten zijn, zakelijk gezien, een groot goed. Aanbieders van goederen en diensten raken daarvan steeds meer doordrongen. Want hoe hoger u scoort op klanttevredenheid, des te sterker neigen klanten om (vaste) klant te blijven en eventueel als positieve referentie te dienen. Elke aanbieder heeft hier baat bij. Want het kost veel méér tijd, energie en vooral geld om nieuwe klanten te werven dan om bestaande relaties te bestendigen. Daarom is het essentieel de behoeften en wensen van klanten voortdurend in kaart te brengen, bijvoorbeeld door het meten van klanttevredenheid. Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) helpt u het gewenste inzicht te verkrijgen.

Klanttevredenheid verbeteren

Wat is nu precies het profijt dat uw organisatie heeft van inzicht in klanttevredenheid? Hieronder staan de voordelen van klanttevredenheidsonderzoek bij elkaar. Klanttevredenheidsonderzoek:

  • bepaalt in hoeverre klanten tevreden zijn met uw concrete dienstverlening;
  • zorgt ervoor dat u de eisen en wensen van uw klant kent en begrijpt;
  • geeft niet alleen globaal de eisen en wensen van uw klanten aan, maar desgewenst ook die van afzonderlijke klantgroepen of -segmenten;
  • kan de basis vormen voor service en/of productstandaarden;
  • bepaalt hoeveel nadruk welke aspecten dienen te krijgen in een kwaliteitsverbeteringsprogramma;
  • zorgt ervoor dat werknemers klantgerichter gaan werken;
  • leidt tot grotere toewijding van werknemers;
  • kan aangeven in hoeverre de standaarden worden gerealiseerd (benchmarking);
  • kan het aandrijfmechanisme zijn van continue kwaliteitsverbetering.

Wenst u naast klanttevredenheid ook inzicht in het meten van klantloyaliteit? Of bent u benieuwd naar de waardering op specifieke onderdelen als klachtafhandeling of de Customer Journey? Ook dan wil RenM|Matrix u graag behulpzaam zijn.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie over klanttevredenheid?
Vraag dan de brochure aan of neem contact op met onze specialist klanttevredenheidsonderzoek.