Diepte interviews

Diepte interviewsIndividuele diepte-interviews ofwel vrije interviews zetten we in wanneer de persoonlijke beleving of beeldvorming van de consument / respondent centraal staat in de probleemstelling. We spreken ook wel van “vrije interviews”. De benaming “vrij interview” slaat op de manier van ondervragen. Die is erop gericht de respondent zoveel mogelijk in zijn eigen bewoordingen en tempo aan het woord te laten.

Het aantal interviews dat nodig is om een probleem in kaart te brengen laten we weer afhangen van de aard van de probleemstelling en van de gewenste differentiatie naar bepaalde segmenten van de doelgroep. In het algemeen gaan we uit van minimaal 20 en maximaal 40 interviews.

Net als bij focusgroepen worden interviews doorgaans voor de opdrachtgever zichtbaar gemaakt via een gesloten videocircuit. En ook hier prefereren we vaak enige spreiding over verschillende locaties om eventuele regionale verschillen te ontdekken.