Beleidsonderzoek re-integratietrajecten: mixed mode aanpak als sleutel voor succes

BeleidsonderzoekGemeenten hebben de laatste jaren te maken met fikse bezuinigingen op de re-integratiemiddelen. Tegelijkertijd wordt met de Wet Werken naar Vermogen beoogd de doelgroepen voor re-integratie uit te breiden met gedeeltelijk arbeidsongeschikte Wajongers en WSW-ers. Gemeenten die de goede resultaten van hun projecten kunnen aantonen, kunnen daarmee verdere beperkingen van hun middelen voorkomen.  Goed beleidsonderzoek is hierbij belangrijk.

Onderzoeksbureau Flycatcher heeft in het voorjaar van 2013 samen met onderzoeksbureau RenM|Matrix een succesvolle evaluatie van een re-integratieproject in de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd. Het project is geëvalueerd vanuit zowel het gezichtspunt van de kandidaten als de (potentiële) werkgevers in de regio. De grootste uitdaging was het uitvoeren van een betrouwbaar beleidsonderzoek onder de kandidaten: een zeer diverse doelgroep van mensen die om verschillende redenen (nog) niet zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen. Om deze reden is het erg belangrijk om de onderzoeksmethode zorgvuldig te kiezen. In dit geval is gekozen voor een combinatie van drie onderzoeksmethoden (een mixed mode aanpak):

  • een schriftelijk kwantitatief onderzoek onder de kandidaten in het project om een globaal beeld te krijgen van de ervaringen van de totale groep kandidaten;
  • enkele diepte interviews met kandidaten aan huis om meer diepgaande informatie te verzamelen;
  • een online onderzoek onder de werkgevers in de regio.

Flycatcher is gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek en RenM|Matrix ook in kwalitatief onderzoek. De verschillende onderdelen van het onderzoek werden uitgevoerd door het daarin gespecialiseerde bureau, om zo de hoogste kwaliteit te waarborgen. De mixed mode aanpak in combinatie met de samenwerking van onderzoeksbureaus leverde uiteindelijk een schat aan bruikbare informatie op. De gemeente Sittard-Geleen heeft het onderzoeksrapport gecombineerd met een interne evaluatie van het project en aangeboden aan de betrokken partijen.