Communicatie effect

Communicatie effectAccountability is binnen het vakgebied communicatie een actueel thema. Maar hoe meet je de kwaliteit van het communicatiebeleid? Onderzoek naar communicatie effecten geeft inzicht in de mate waarin vooraf gestelde doelen worden gerealiseerd. Uw communicatie-inspanningen zijn immers niet alleen bedoeld om uw doelgroep in hun informatiebehoeften te voorzien, het gaat ook om het realiseren van vooraf gestelde doelen.

RenM|Matrix heeft een instrument voor effectonderzoek uitgewerkt dat inzichtelijk maakt welk middel de meeste impact heeft als het gaat om het realiseren van communicatiedoelstellingen of campagne effecten. Bent u gericht op het verbeteren van interne communicatie dan kunnen wij exact aangeven welke van de ingezette middelen er het beste in slagen om uw medewerkers te binden en te verbinden. Meer naar buiten georiënteerd stellen wij vast welke klantcommunicatie kanalen de meeste impact hebben op bijvoorbeeld het beeld dat mensen hebben van uw organisatie. Uitermate bruikbare informatie voor het verder optimaliseren van uw mediamix.

Is uw aandacht met name gericht op de resultaten van één kanaal in het bijzonder of van een specifieke boodschap? Dan is een posttest van communicatie-uitingen vast iets voor u. Wilt u meer weten over het meten van effecten op het vlak van naamsbekendheid of imago, ga dan naar onze pagina imago onderzoek.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie over het meten van communicatie effecten?
Neem dan contact op met onze specialist communicatieonderzoek.

afspraak