Arenasessies, een voorbeeld van co-creatie

Een Arenasessie is een innovatieve vorm van co-creatie die door RenM|Matrix is ontwikkeld en uit 2 onderdelen bestaat:

  • Luisterdeel: tijdens het eerste deel zitten de doelgroeppersonen (b.v. klanten, prospects/suspects of medewerkers) op de voorste rij en beantwoorden vragen die hen door de discussieleider van RenM|Matrix gesteld worden. De vertegenwoordigers van uw organisatie bevinden zich in de “tweede ring” die achter de eerste rij is opgesteld en mogen in woord noch gebaar laten merken wat zij van het besprokene denken of vinden;
  • Discussiedeel: halverwege de Arenadiscussie wordt de kring gesloten. Deelnemers van uw organisatie sluiten aan bij de doelgroeppersonen en kunnen vragen stellen en opmerkingen maken naar aanleiding van wat tijdens het eerste deel besproken is. Klanten/prospects/suspects reageren daarop en op die manier worden ideeën en plannen van uw organisatie snel doorontwikkeld. Het is daarmee een effectieve vorm van co-creatie. De discussieleider van RenM|Matrix zorgt dat alle partijen voldoende aan bod komen.

Co-creatie-arenadiscussieTijdens het eerste deel zal de discussieleider de uitkomsten van de groepsdiscussies en interviews en met name de proposities voor b.v. een nieuwe dienst of actie die daaruit zijn voortgevloeid aan de doelgroeppersonen voorleggen en om reacties vragen. Op die manier kan enerzijds worden nagegaan in hoeverre de conclusies herkenbaar zijn voor de verschillende deelnemers en welke nuances of contra argumentaties daarin eventueel nog zijn aan te brengen, anderzijds kan een beeld worden verkregen van de mate waarin de proposities die uw organisatie daarin wil hanteren in goede aarde vallen en perspectief bieden voor b.v. toekomstige vermarkting of communicatie. Om de deelnamebereidheid bij externe doelgroepen te stimuleren wordt doorgaans gewerkt met een incentive.

Het grote voordeel van een Arenasessie is dat er directe 360° feedback verkregen wordt op ideeën en plannen die door uw organisatie geopperd worden. Dat levert een sterke versnelling op. Door de interactie met de doelgroeppersonen kunnen er snel “spijkers met koppen” worden geslagen en plannen worden geëvalueerd en afgeblazen of doorontwikkeld. Co-creatie in optima forma.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Neem contact op met onze specialist co-creatie.

afspraak