Klantcommunicatie

Klantcommunicatie onderzoekVinden de bezoekers van onze website waar zij naar op zoek zijn? Hoe frequent wordt onze nieuwsbrief gelezen? Gaat ons relatiemagazine in de ogen van onze klanten niet teveel over ons en te weinig over de ontwikkelingen in de markt? En zou het ook zo goed worden gelezen als we er een digitale magazine van zouden maken? Met het oog op het continu verbeteren van de klantcommunicatie zijn dit slechts enkele voorbeelden van vragen die u als communicatiemanager of -adviseur graag beantwoord zou willen zien.

Onderzoek naar klantcommunicatie

Onze tools voor communicatieonderzoek kunnen helpen bij het beantwoorden van dergelijke communicatievraagstukken. Zo kan onze usabilitytest u inzicht geven in hoe uw website op ergonomie, vorm en inhoud verder verbeterd kan worden. Bent u meer geïnteresseerd in het gebruik van en de waardering voor uw relatiemagazine? Dan is lezersonderzoek meer iets voor u.

De effecten van klantcommunicatie

Misschien dat uw vraag nog een stap verder gaat dan de mate waarin uw de communicatie met klanten of andere relaties aansluit bij hun informatiebehoefte. Het doel van klantcommunicatie is immers niet primair om de ontvanger tevreden te stellen, maar om vooraf gestelde doelstellingen te bewerkstelligen. Draagt het inderdaad bij aan vakkennis? Krijgt men inderdaad een beter beeld van wat wij als organisatie te bieden hebben? En maakt het de relatie met de klant inderdaad waardevoller?

RenM|Matrix ontwikkelde een instrument voor effectonderzoek waarbij de focus niet alleen op gebruik en waardering ligt, maar ook op de effectiviteit van uw communicatie oftewel de realisatie van communicatiedoelstellingen. U als communicatiemanager beschikt daarmee niet alleen over uiterst praktische handvatten om de klantcommunicatie optimaal in te zetten, maar ook over een onafhankelijke, deskundige rapportage van het effect van uw communicatiebeleid.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Neem dan contact op met onze specialist klantcommunicatie.

afspraak