Onderzoek naar Het Nieuwe Werken 2.0

het nieuwe werken onderzoekHet Nieuwe Werken 1.0 richt zich op zaken die aan de oppervlakte zichtbaar zijn, zoals kantoorconcepten, thuiswerken, ICT en soortgelijke zaken in het facilitaire domein. Veel onderzoek naar de beleving van het nieuwe werken beperkten zich dan ook tot deze zaken. Maar dit is alleen het bovenste deel van de ijsberg.

Het Nieuwe Werken 2.0 gaat dieper en is daardoor veel effectiever. Het gaat om de cultuur waarbinnen dat plaatsvindt en in welke mate Het Nieuwe Werken of Slimmer Werken bijdraagt aan het versterken van de kernwaarden, de identiteit en het vertrouwen binnen de organisatie en daarmee het succes van de organisatie.

Het Nieuwe Werken in medewerkersonderzoek

Het is al langer bekend en wordt ook keer op keer aangetoond dat betrokken medewerkers meer rendement opleveren. Medewerkersbetrokkenheid is goed te meten. Is Het Nieuwe Werken ingevoerd dan wil je weten of dat de gewenste effecten heeft. Dat laat zich goed meten via medewerkersonderzoek. Maar dan wel goed onderzoek. Dat meet niet alleen de effecten van de bovenste, operationele laag van Het Nieuwe Werken (Het Nieuwe Werken 1.0), het meet ook de onderliggende factoren: leiderschap, ontwikkelen, verbinden, openheid, de mate waarin medewerkers eigen regie (kunnen) nemen en het verbeteren van de klantgerichtheid. En de bijdrage die dat alles levert aan de kern die dieper ligt: het vertrouwen.

Het Nieuwe Werken onderzoek

Door in onderzoek naar het Nieuwe Werken deze dieperliggende aspecten mee te nemen krijg je veel scherper in beeld waarop je moet sturen: hier liggen de sleutelindicatoren op tactisch en strategisch niveau. Maar meten alleen is niet voldoende, er moet een effectieve organisatie interventie plaatsvinden. RenM|Matrix heeft in samenspraak met ervaren veranderkundige en specialist Marc Jetten een aanpak ontwikkeld waarbij juist dat gerealiseerd wordt: hetnieuwewerken.nu. We noemen dat: het Nieuwe Werken en Meten 2.0.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie over onderzoek naar Het Nieuwe Werken?
Neem dan contact op met onze specialist medewerkersonderzoek.

afspraak