Leveringsvoorwaarden

RenM Matrix hanteert standaard de Leverings- en Betalingsvoorwaarden zoals die door de branche organisatie MOA (Center for Information based decisionmaking and Marketing  Research) zijn opgesteld voor marktonderzoekbureaus. In bijzondere gevallen zijn we altijd bereid in onderling overleg afwijkende leveringsvoorwaarden van opdrachtgevers te accepteren. Voor de complete tekst van de standaard Leveringsvoorwaarden MOA klikt u hier.