Usability test

Usability testHoe komen bezoekers op onze site terecht? Welke informatie verwachten zij aan te treffen en vinden zij waar ze naar op zoek zijn? En zo nee, waar loopt men dan vast? Voor usability tests maakt RenM|Matrix gebruik van SiteLab.

SiteLab is een vorm van usabilityonderzoek om het gebruik en de waardering van online platformen te onderzoeken. Het succes van uw website of uw intranet wordt immers voor een groot deel bepaald door de mate waarin ergonomie, vorm en inhoud aansluiten op de wensen van de (potentiële) bezoekers:

  • Een aanzienlijk deel van de bezoekers verlaat een site vaak al weer binnen enkele seconden, puur op basis van de eerste indrukken die men krijgt;
  • Gemiddeld vindt 40% van de bezoekers niet waarnaar men op zoek was. Soms is dit het gevolg van het feit dat de gezochte informatie eenvoudigweg niet aanwezig is, soms is de informatie weliswaar aanwezig maar hebben bezoekers grote moeite deze te vinden;
  • Schijnbaar onbeduidende zaken als de naamgeving van onderdelen of de plaats van navigatiemenu’s zetten bezoekers op het verkeerde been en leiden ertoe dat men bij de verkeerde onderdelen terechtkomt.
  • Vaak is er een discrepantie tussen de wijze waarop internetprofessionals naar een site kijken en de manier waarop bezoekers dat doen.

Hoe gaat een usability test in zijn werk?

  • Respondenten surfen op een onderzoekslocatie op de onderzochte site (en eventueel die van concurrenten);
  • Alle schermbewegingen (cursor e.d.) zijn in een meekijkruimte te volgen, evenals de gelaatsuitdrukking en lichaamstaal van de surfer;
  • De ondervraging vindt plaats in de vorm van diepte interviews;
  • Op basis van tussentijdse resultaten kan de site eventueel ter plekke worden aangepast.

Usability tests van RenM|Matrix geeft handvatten ter verbetering van bestaande en nieuwe sites en leent zich met name voor onderzoek naar de ergonomie van een site (user interface), conceptonderzoek waarbij potentiële bezoekers het concept in ruwe vorm voorgelegd krijgen, pretests van sites of kwalitatieve posttests van sites (indien bijvoorbeeld blijkt dat bezoekers problemen ervaren).

Bent u nieuwsgierig naar hoe uw website en intranet bijdraagt aan de realisatie van uw communicatiedoelstellingen? Kijk dan eens op onze pagina effectonderzoek.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Neem dan contact op met onze specialist concept onderzoek.

afspraak