Medewerkerstevredenheid

MedewerkerstevredenheidDe ontwikkelingen in de markt vragen een grote flexibiliteit van organisaties en medewerkers. Veranderingen in organisaties zijn aan de orde van de dag en laten de medewerkers niet ongemoeid. Een werkgever die de relatie met zijn werknemers weet te optimaliseren, blijft de concurrentie altijd een stap voor. Onderzoek naar medewerkerstevredenheid helpt u als organisatie inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen.

Medewerkerstevredenheid meten en verhogen

Onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers is bedoeld om vragen te beantwoorden als: Zitten we als management op het goede spoor? Hoe oordelen de medewerkers over de informatievoorziening? Welk beeld hebben de medewerkers eigenlijk van de organisatie? Zijn er ergens verborgen pijnpunten aanwezig? In welke functielagen zijn eventueel barrières zichtbaar? Met andere woorden: hoe tevreden zijn de medewerkers eigenlijk met hun werk en hun werkgever?

Tevredenheid biedt echter geen garantie dat uw medewerkers indien nodig dat stapje extra zetten of iets voor hun collega’s over hebben als die in gebreke blijven. Daarvoor is een andere houding nodig die beter met medewerkersbetrokkenheid dan met tevredenheid kan worden omschreven. Meer informatie over het uitvoeren van onderzoek naar de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers vindt u op onze pagina medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Voor onze visie omtrent actuele thema’s als Het Nieuwe Werken of duurzame inzetbaarheid kunt u terecht op de pagina’s Het Nieuwe Werken en Meten 2.0 en “Crisis: kans voor duurzame inzetbaarheid”.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie over medewerkerstevredenheid?
Vraag dan de brochure aan of neem contact op met onze  specialist medewerkerstevredenheidsonderzoek.