Klantenonderzoek

De klant wordt alsmaar kritischer en heeft steeds meer manieren om zijn ervaringen met anderen te delen. Denk hierbij aan de niet meer weg te denken rol van social media. Steeds meer organisaties kiezen er dan ook voor om de klant centraal te stellen in hun organisatiestrategie. Om hier succesvol invulling aan te kunnen geven, is het van essentieel belang strategisch inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen van klanten. Klantenonderzoek geeft u dat inzicht.

Voor een succesvolle aanpak hanteren wij een aantal voorwaarden, die hieronder op een rij zijn gezet.

Klantenonderzoek in 10 stappen:

1. Vooraf duidelijkheid creëren over de reikwijdte van het onderzoek;
2. Draagvlak creëren bij interne afnemers van de resultaten van het onderzoek;
3. Garantie bieden aan klanten om vrijuit hun mening te geven, door waarborging anonimiteit, RenM|Matrix is onafhankelijk en ISO 20252 gecertificeerd;
4. Onderlinge afstemming van onderzoeksproces, –opzet en follow up (keuzes worden samen gemaakt);
5. Heldere en tijdige communicatie vóór, tijdens en na afloop van het onderzoek;
6. Gebruik maken van gevalideerde schalen en bewezen vraagtechnieken;
7. Speciaal voor organisatie op maat gemaakt onderzoeksmodel;
8. Met behulp van driver-analyses vaststellen welke aspecten er echt toe doen (met behulp van causale modelleringstechnieken);
9. Rapportage van de resultaten voor diverse klantkanalen voor verschillende gebruikers, variërend van contactcenter (telefonisch kanaal), webcare, persoonlijk advieskanaal (o.a. via op maat gemaakte dashboard rapportages);
10. Projectbegeleiding en interpretatie door ervaren academisch geschoolde professionals.

Klantenonderzoek van RenM|Matrix behelst meer dan alleen traditioneel klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Bent u naast klanttevredenheid ook nieuwsgierig naar klantloyaliteitsonderzoek? Wilt u weten of uw organisatie een positief imago heeft? Of wenst u inzicht in meer specifieke onderwerpen als klachtafhandeling of de Customer Journey? Ook dan bent u bij RenM|Matrix aan het juiste adres.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Vraag dan de brochure aan of neem contact op met onze specialist klantenonderzoek.