Marktpotentieel geografisch weergegeven

RenM|Matrix ontwikkelde een instrument dat vooral toepasbaar is in markten waar de geografische ligging van potentiële klanten een rol speelt. Op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor een dienst of product, maken wij een geografische analyse van interessante gebieden in Nederland en daarbinnen van potentiële klanten.

Allereerst vindt een afbakening van de markt plaats. Te denken valt aan relevante sectoren, minimale bedrijfsomvang en/ of gebied. Vervolgens wordt de geografische spreiding van potentiële klanten in kaart gebracht:

Geografisch marktpotentieel

Op die manier helpt RenM|Matrix om inzicht te krijgen in:

  • aantallen en omvang van (potentieel) relevante bedrijven in relevante gebieden;
  • spreiding/ dichtheid van (potentieel) relevante bedrijven in de genoemde gebieden/ heel Nederland.

In een volgende stap kan dan verder ingezoomd worden op (qua potentieel) interessante gebieden:

Geografisch marktpotentieel 2

Met behulp van dit inzicht kan niet alleen richting en inhoud worden gegeven aan het marketingbeleid (o.a. inhoud, presentatie en prijsstelling van het aanbod), maar kunnen ook prioriteiten worden gesteld voor wat betreft (aard en intensiteit van) de marktbenadering. In die fase kan verder de concrete mate van belangstelling worden vastgesteld op basis van interviews met beslissers in geselecteerde bedrijven.

Op onze pagina marktpotentieel onderzoek vindt u meer informatie over het meten van markt- en klantenpotentieel.