Lage verhuisbereidheid 55-plusser belemmert doorstroming op koopwoningmarkt

RenM|Matrix onderzocht voor NVM hoe groot de verhuisbereidheid is onder jongere en oudere woningeigenaren. Uit het in april 2016 uitgevoerde online onderzoek onder 521 woningeigenaren, blijkt dat de verhuisbereidheid onder 55-plussers met 15% fors lager ligt dan onder jongere eigenaren (26%). Naarmate men ouder wordt, daalt de verhuisgeneigdheid, boven de 65 loopt deze verder terug.

Onderzoek verhuisbereidheidBij verhuizing zouden 55-plussers  ervoor zorgen dat er meer koopwoningen op de markt komen. Een kwart van hen kiest voor een huurwoning, waarmee de druk op de koopwoningmarkt verlicht en het marktpotentieel voor andere woningkopers vergroot. Zij zouden bij verhuizing er bovendien voor zorgen dat er meer grotere eengezinswoningen ter beschikking komen voor jongere huiseigenaren, die daar vaak juist naar op zoek zijn.

(Scheidend) Voorzitter Ger Hukker van NVM concludeert: “De groep 55-plussers wordt steeds vaker geconfronteerd met de beperkende regelgeving rond hypothecaire financiering. Daar waar in een bestaande situatie relatief eenvoudig een aflosvrije hypotheek wordt betaald, moeten ze bij oversluiten of verhuizen nu aan een toetsmethodiek met aflossing gaan voldoen. Deze rem zorgt er voor dat de doorstroming naar het hogere segment verder wordt beperkt. Net als bij de alleenstaanden zal de regelgeving nadrukkelijker moeten worden toegesneden op deze steeds grotere groep senioren woningbezitters”.

Meer informatie over de verhuisbereidheid en andere trends op de woningmarkt vindt u op de website van NVM.