Onderzoek wonen en verhuizen

Woningvoorkeuren van oudere en jongere woningbezitters vullen elkaar aan. De senior woningbezitter heeft duidelijke andere woonwensen dan de jongere woningbezitter, zo blijkt uit een door RenM|Matrix uitgevoerd internetonderzoek onder 521 woningbezitters.

Niet alleen hun verhuisgeneigdheid is anders – en fors lager – ook de aard van hun behoefte is anders. Samenhangend met een andere levensfase is er bij de 55+ -er een andere behoefte zoals uit de volgende infographic blijkt.

Woonvoorkeuren

De jongere koopwoningbezitter zoekt het vooral in een andere koopwoning en dan vooral een eengezinswoning. De 55+ heeft een hele andere behoefte: vooral een appartement en lang niet altijd een koopwoning. Ruim een kwart van hen (27%) heeft een voorkeur voor een huurwoning.

Ook qua voorkeur voor omvang van de woning lopen deze leeftijdsgroepen sterk uiteen. De oudere woningbezitter heeft vaak een voorkeur voor een kleinere woning. De jongere woningeigenaren kiezen vaak voor minstens een vergelijkbare omvang of wat groter.

Woonvoorkeuren2
Als oudere woningbezitters meer zouden doorstromen naar een volgende stap, komen de woningen vrij waar de jongere generaties juist behoefte aan hebben. Alle reden om de regelgeving daar meer op toe te spitsen.