Medewerkerstevredenheidsonderzoek

MedewerkerstevredenheidsonderzoekTraditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) biedt veel aanknopingspunten om het interne HR-beleid te toetsen en bij te sturen. Tevreden medewerkers willen echter niet automatisch ook een stapje extra zetten als dat nodig is om als organisatie te kunnen excelleren. In samenwerking met de Universiteit van Tilburg heeft RenM|Matrix zijn model voor het meten van medewerkerstevredenheid doorontwikkeld tot een model dat geschikt is voor onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers.

Model voor medewerkersbetrokkenheid

MedewerkerstevredenheidsonderzoekBij medewerkerstevredenheidsonderzoeken gaan wij steevast uit van ons model voor medewerkersbetrokkenheid. Dit model is zowel gestoeld op een wetenschappelijke basis als op in de praktijk opgedane ervaring.

In de basis bevinden zich de van belang zijnde thema’s, waarvan de invulling per organisatie zal variëren. Deze thema’s sturen de tevredenheid, het vertrouwen en de bevlogenheid van medewerkers aan, met als uiteindelijke resultante de betrokkenheid bij de organisatie.

Goed medewerkersonderzoek vereist maatwerk

Het feit dat de van belang zijnde thema’s voor elke organisatie verschillen en geen enkele organisatie dezelfde kernwaarden en identiteit heeft, maakt maatwerk tot een vereiste. Ons medewerkerstevredenheidsonderzoek biedt die flexibiliteit die nodig is om voor elke organisatie een speciaal op maat gemaakt onderzoeksmodel te ontwikkelen.

Benchmarks medewerkerstevredenheid

De resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen worden vergeleken met externe benchmark gegevens, die op sectorniveau ter beschikking zijn. Groot voordeel van onze benchmark is de actualiteit van de benchmarkcijfers. Interne benchmarking is praktisch gezien zo  mogelijk nog belangrijker. Dit maakt het mogelijk de resultaten te toetsen aan uw eigen doelstellingen en organisatie-onderdelen te laten leren van best practices.

RenM|Matrix is een bureau voor medewerkerstevredenheidsonderzoek. Bent u benieuwd in welke mate specifieke thema’s als Het Nieuwe Werken of duurzame inzetbaarheid hun weerslag hebben op medewerkstevredenheid? Ook dan willen wij u graag behulpzaam zijn.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Meer informatie over medewerkerstevredenheidsonderzoek?
Vraag dan de brochure aan of neem contact op met onze specialist medewerkerstevredenheid.