Bereiksonderzoek

BereiksonderzoekWat gebeurt er op het moment dat uw krant of tijdschrift op de deurmat valt? Nemen uw relaties uw bedrijfsblad zelf ter hand om te lezen of in te zien of geven zij het door aan een collega? Maken de lezers van uw vakblad ook gebruik van het online kennisplatform?

Wat levert bereiksonderzoek u op?

Bereiksonderzoek of lezerskringonderzoek verschaft informatie over:

  • de grootte van uw totale lezerskring alsmede het aandeel van uw oplage dat ongelezen bij het oud papier terecht komt;
  • het profiel van zowel primaire lezers (diegene die uw blad als eerste in handen krijgen om te lezen of in te zien) als meelezers (diegenen aan wie het wordt doorgegeven);
  • overlap met andere kanalen als website of nieuwsbrief (onderverdeling ontvangstpopulatie naar niet-, beperkte, intensieve en extreme gebruikers).

RenM|Matrix heeft veel ervaring op het vlak van bereiksonderzoek. En die ervaring is ook nodig om te kunnen manoeuvreren tussen de vele valkuilen die bij deze vorm van onderzoek op de loer liggen. Wij zorgen ervoor dat de uitkomsten van bereiksonderzoek helder en betrouwbaar zijn, er zijn immers grote belangen mee gemoeid:

  • voor redacties om de formule verder te optimaliseren, te toetsen en af te stemmen op de wensen en informatiebehoefte van de ontvangers;
  • voor marketing als aanknopingspunt voor uitbreiding van het ontvangersbestand en het behouden van de huidige abonnees;
  • voor advertentieacquisitie voor actuele informatie omtrent samenstelling van de ontvangerskring en profiel van de lezer (productbezit en -gebruik, koopstromen, beslissingsbevoegdheden, regionale oriëntatie e.a.).

Andere vormen van lezerskringonderzoek

Een eerste voorwaarde om bereik te kunnen realiseren, is dat uw uitgave op de plaats van bestemming komt. Onze tool voor bezorgonderzoek meet exact hoeveel procent van uw oplage ook daadwerkelijk bezorgd wordt. Bent u meer geïnteresseerd in welke redactionele onderdelen het beste scoren of welke onderwerpen de lezer mist? Lezersonderzoek helpt u bij het beantwoorden van dit soort elementaire vragen. Bereikt u voldoende lezers en zijn zij te spreken over het aanbod, dan rest de hamvraag of hetgeen u wenst over te brengen door de lezer wordt opgepikt. Met behulp van effectonderzoek krijgt u inzicht in welke communicatiemiddelen de grootste bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de bekendheid met of betrokkenheid bij u als afzender.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie over bereiksonderzoek?
Neem dan contact op met onze specialist mediaonderzoek.

afspraak