Onderzoek interne communicatie bij de HAN

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil graag weten of de huidige interne communicatie voldoet aan de wensen, behoeften en verwachtingen van hun medewerkers. RenM|Matrix ondervroeg zo’n 1.750 medewerkers naar hun tevredenheid op dit vlak.

onderzoek-interne-communicatie-onderwijsDe HAN heeft grote ambities richting de toekomst en wil  weten of de huidige interne communicatie voldoende toegerust is om bij te dragen aan het realiseren daarvan. Reden voor het College van Bestuur om een onderzoek te laten uitvoeren dat zicht moet geven op de mate waarin de huidige communicatiekanalen voldoen aan de wensen en verwachtingen van medewerkers.

RenM|Matrix ondervroeg medewerkers naar hun ervaringen met de interne communicatie bij de HAN. Is er voldoende info beschikbaar om je werk goed te kunnen doen? Word je goed op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen? Is de HAN geïnteresseerd in ideeën en meningen van werknemers? Ben je tevreden over het contact met je direct leidinggevende?

Daarnaast is in kaart gebracht welke kanalen medewerkers voor welke doeleinden gebruiken. Dit gebeurde m.b.v. scenario’s, oftewel fictieve voorbeelden van situaties die medewerkers in de praktijk kunnen tegenkomen. Welk kanaal zet je in als je studenten en werkveld wilt uitnodigen voor een bijeenkomst? Op welke manier geef jij je mening over de nieuwe leeromgeving voor deeltijd onderwijs?

Alle geledingen binnen de HAN zijn uitgenodigd om via een online vragenlijst hun mening kenbaar te maken, van docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel tot en met management en bestuur. Met als resultaat zo’n 1.750 ingevulde enquêtes, die richting moeten geven aan het verder verbeteren van de interne communicatie tussen de HAN en zijn medewerkers.

Wilt u weten hoe tevreden uw medewerkers zijn over interne communicatie bij uw organisatie? Wij brengen het graag voor u in kaart.