Lezersonderzoek

LezersonderzoekVanaf het moment dat uw blad van de drukpers rolt, heeft het een lange weg te gaan alvorens het kan realiseren wat u ermee voor ogen heeft. Het dient op de juiste plaats van bestemming te komen, om vervolgens ook daadwerkelijk te worden gelezen of ingezien, bij voorkeur door iemand uit de doelgroep die u voor ogen heeft. En dan is het de hamvraag of datgene dat u met uw blad wenst over te brengen door de lezer wordt opgepikt. Wilt u meer inzicht in hoe uw personeelsblad of relatiemagazine deze route aflegt, dan is lezersonderzoek  het hulpmiddel bij uitstek.

Instrumenten voor lezersonderzoek

RenM|Matrix is een bureau voor lezersonderzoek. In de afgelopen 40 jaar hebben wij een breed pallet aan instrumenten ontwikkeld, die u kunnen helpen om eventuele hobbels en valkuilen onderweg te omzeilen. Hoewel elk instrument een eigen doel dient, worden ze door opdrachtgevers vaak onder de algemene noemer lezersonderzoek geschaard:

Onderzoek naar gebruik en waardering

Voor ons mediaonderzoekers start lezersonderzoek echter pas op het moment dat uw magazine wordt open geslagen. Pas dan ontstaat de vraag op welke manier lezers ermee omgaan en welke waardering daaruit voortvloeit. Hoe wordt uw uitgave in het algemeen gelezen en gewaardeerd? Welke onderdelen scoren goed en welke vallen minder in de smaak? Zijn er thema’s of onderwerpen die men mist? En lezen bepaalde groepen anders dan andere? Lezersonderzoek helpt u bij het beantwoorden van dit soort elementaire vragen.

Het verbeteren van uw bladformule

Wilt u nog meer de diepte in en wenst u inzicht in gebruik en waardering van artikelen of andere specifieke onderdelen uit uw relatiemagazine, personeelsblad of andere printuitgave? Bijvoorbeeld welk aandeel lezers komt met een bepaald artikel in contact? Hoeveel procent van de oppervlakte van dat artikel wordt gelezen of bekeken? En hoe dat specifieke onderdeel beoordeeld wordt? Onze tool voor redactioneel onderzoek geeft u concrete aanknopingspunten om uw bladformule nog verder aan te scherpen.

 

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Neem contact op met onze specialist lezersonderzoek.