Onderzoek medewerkersblad ROC Nijmegen

Meer verhalen uit het werkveld en meer aandacht voor studentervaringen en onderwijsinnovatie. Dit zijn de belangrijkste adviezen van de 350 medewerkers van ROC Nijmegen die meededen aan een online lezersonderzoek naar het personeelsmagazine ZigZag.

Het Team Communicatie en Marketing van ROC Nijmegen beraadt zich over de toekomst van het personeelsblad ZigZag. Voortgaan op de oude weg? De bladformule wijzigen? Of overgaan op een digitaal middel? Lezersonderzoek moest hier richting aan geven.

Lezersonderzoek personeelsbladRenM|Matrix nodigde alle medewerkers, zowel onderwijzend als niet-onderwijzend, uit voor een online onderzoek naar het personeelsblad. 350 medewerkers accepteerden deze uitnodiging en schetsten een beeld over hoe zij omgaan met ZigZag en de hierin verstrekte informatie. Samenvattend blijkt het personeelsmagazine van ROC Nijmegen een veel gebruikte en breed geaccepteerde informatiebron, maar wordt het voornamelijk als nice-to-know ervaren: “leuk om te lezen”, “biedt interessante verhalen”, “geeft goed beeld van andere onderdelen”.

Het brede interessepatroon van de medewerkers biedt tal van aanknopingspunten om ZigZag een wat meer urgent karakter te geven. Qua redactionele inhoud moet dit worden gezocht in een hoger kritisch gehalte en meer aandacht voor het verhalen uit het werkveld, trends en ontwikkelingen binnen het onderwijsgebied en ervaringen van (oud)studenten. Wat betreft de vorm blijken alle geledingen open te staan voor digitalisering en lijkt de weg open te liggen voor stappen in die richting.

De makers van ZigZag spreken het vertrouwen uit dat de handvatten uit het onderzoek hen helpen in hun ambitie om van het huidige rapportcijfer (6,8) een 7,5 of een 8 te maken: “Zeer interessant om te lezen. Sommige conclusies bevestigen ons beeld, maar er zitten ook wel verrassende dingen tussen. Het resultaat biedt in ieder geval heel veel inspiratie!”.

Meer weten over hoe lezersonderzoek inzicht kan geven in het functioneren van uw medewerkersblad? Neem eens een kijkje op onze pagina lezersonderzoek.