Lezersonderzoek personeelsblad RDW

Begin dit jaar voerden wij een lezersonderzoek uit naar het personeelsmagazine van de RDW. Een tevredenheid van 72% is het eerste oog een prima score, maar een tevreden lezer betekent niet automatisch dat alle gestelde doelen worden gerealiseerd.

Exact 555 RDW’ers deden mee aan een online onderzoek naar hun personeelsblad. Ondanks een enorme belangstelling voor nieuws en ontwikkelingen over de RDW, bleek het aandeel lezers te zijn afgenomen. Nadere analyse wees uit dat de oorzaak niet moet worden gezocht in de kwaliteit van Katalysator, maar eerder in wijzigingen in het personeelsbestand (een groter aandeel uitzendkrachten en gedetacheerden). Met een tevredenheid van 72% scoort het medewerkersblad van de RDW ruim boven onze benchmark voor soortgelijke personeelsbladen (55%).

Voor het lezen van Katalysator wordt gemiddeld 25 minuten uitgetrokken. De helft van de lezers geeft het medewerkersblad van de RDW een rapportcijfer van 8 of hoger. Zo’n hoge waardering is voor communicatieprofessionals natuurlijk niet onbelangrijk. Voor de uiteindelijke keuze en inrichting van communicatiemiddelen is het echter belangrijker in hoeverre wordt bijgedragen aan organisatiedoelen. In het geval van het personeelsmagazine van de RDW voelt de meerderheid zich goed geïnformeerd en lijkt het voornaamste doel hiermee gerealiseerd.

In het geval van doelen als het verbinden van afdelingen en medewerkers, het creëren van trots en het inspireren om bij te dragen aan de RDW van de toekomst, blijkt de bijdrage van Katalysator relatief minder groot. Meer impact op dit vlak moet volgens de resultaten van het lezersonderzoek niet worden gezocht in presentatie (een ruime meerderheid prefereert een fysieke vorm boven een online variant), maar in specifieke content: klantervaringen (zowel positief als negatief), strategische keuzes (niet alleen besluitvorming, maar ook resultaten en consequenties voor het dagelijks werk) en trends en ontwikkelingen op het vakgebied.

Meer weten over hoe lezersonderzoek inzicht kan geven in de prestaties van uw personeelsmagazine? Neem eens een kijkje op onze pagina’s over lezersonderzoek of interne communicatie.