Persona onderzoek geeft doelgroep een gezicht

1.200 lezers van Dagblad De Limburger, Limburgs Dagblad, Limburger.nl en 1Limburg deden onlangs mee aan een persona onderzoek. Het resultaat is een 4-tal fictieve personages, die door uitgever MGL worden ingezet om zich nog beter in de gebruikers van hun producten te kunnen inleven.

Om te kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen in het medialandschap wil Media Groep Limburg (MGL) haar kennis over de lezer blijven uitbreiden. Informatie over leesgedrag en over socio-demografische kenmerken is er volop, maar MGL gaat een stap verder en wil de mens achter de lezer ontdekken. Hoe staan ze in het leven? Wat beweegt hen? Waar liggen wensen en interesses? En hoe kan MGL daar met hun producten op inspelen?

RenM|Matrix is gevraagd een onderzoek uit te voeren met als doel om de gebruikers van Dagblad De Limburger, Limburgs Dagblad, Limburger.nl en 1Limburg onder te verdelen in een aantal persona’s, die elk een typisch segment vertegenwoordigen.

Een grootschalig gebruikersonderzoek onder 1.200 lezers gaf een eerste kijkje in hun dagelijkse leven, hun beleving van regionaal nieuws en de omgeving waarin dit alles plaats vindt. De verzamelde data is middels clusteranalyse vertaald in een aantal homogene lezerssegmenten. Focusgroepen hebben uiteindelijk geholpen om van de onderscheiden segmenten mensen van vlees en bloed te maken.

Het resultaat is een 4-tal fictieve lezerstypes, met elk een eigen kijk op het leven en met elk hun eigen drijfveren en frustraties. En ook met elk hun eigen wensen en verlangens op het gebied van regionale nieuwsvoorziening. De 4 persona’s zijn voorzien van een naam, een gezicht en een eigen levensverhaal en zullen worden ingezet om redactie, klantenservice, marketing en sales binnen MGL nog meer vanuit de lezer te laten denken en handelen.

Wilt ook u uw eigen doelgroep een gezicht geven? Stuur dan een mail naar h.boom@renmmatrix.nl of neem contact op via (043) 350 8063. Wij kijken graag naar de toepassingsmogelijkheden van persona onderzoek voor uw organisatie.