Bereiksonderzoek landelijke huis-aan-huiskrant

In het kader van de Nationale Week van Zorg en Welzijn werd onlangs door heel Nederland een huis-aan-huiskrant verspreid. RenM|Matrix deed een bereiksonderzoek onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Onlangs vond de vijfde editie plaats van de Nationale Week van Zorg en Welzijn. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openden hun deuren om te laten zien wat ze doen en waar ze trots op zijn. Naast promotie via websites en social media is er een door heel Nederland een huis-aan-huiskrant verspreid. Om inzicht te krijgen in het gebruik en het effect van deze landelijke special heeft de uitgever ons gevraagd een bereiksonderzoek uit te voeren.

628 Nederlanders deden mee aan een online onderzoek naar de eenmalig verspreide huis-aan-huiskrant. Het gros deed dit via een PC of laptop (90%), de overige respondenten vulden de vragenlijst in op een tablet of smartphone. Om uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie van inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland, is gedurende het veldwerk gestreefd naar een representatieve afspiegeling van Nederland in termen van aantal huishoudens per provincie en is er bij de analyse op persoonsniveau rekening gehouden met de verdeling op socio-demografische kenmerken als geslacht en leeftijd.

Wilt u meer weten over bereiksonderzoek en de valkuilen die hierbij op de loer liggen? Wij helpen u graag verder.