Mediaonderzoek

MediaonderzoekRenM|Matrix beschikt over ruim 40 ervaring op het gebied van mediaonderzoek. En die ervaring is ook nodig, aangezien mediaonderzoek vele valkuilen kent die bij ondeskundig manoeuvreren vérstrekkende gevolgen kunnen hebben. Des te belangrijker is het dat de uitkomsten van mediaonderzoek helder en betrouwbaar zijn.

Instrumenten voor mediaonderzoek

Binnen mediaonderzoek onderscheiden wij een 4-tal onderzoeksinstrumenten, die elk op een concreet vraagstuk betrekking hebben:

  • In het geval van printmedia als dagbladen, huis-aan-huiskranten, magazines of folders begint het met de vraag of de betreffende uitgave feitelijk bezorgd wordt. Bezorgonderzoek levert informatie over de omvang van een eventueel (niet)bezorgprobleem;
  • Wie komt er met uw communicatiemiddelen in aanraking? Bereiksonderzoek geeft inzicht in zowel de omvang en de samenstelling van de groep gebruikers als in de mate waarin er van andere middelen gebruik gemaakt wordt;
  • Hoe wordt uw uitgave gebruikt en gewaardeerd? Lezersonderzoek inventariseert in welke mate het aansluit bij de wensen en verwachtingen van uw doelgroep?
  • Welke onderdelen worden veel gebruikt en welke zijn minder populair? Redactioneel onderzoek kan een stimulans zijn om de formule van een blad of zender ingrijpend te veranderen.

Bent u meer geïnteresseerd in welke veranderingen er n.a.v. uw communicatie optreden wat betreft kennis, houding en gedrag? Kijk dan eens op onze pagina communicatie-effect. Zit u nog midden in de ontwikkelingsfase? Dan is onze concept test pagina misschien iets voor u.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Neem dan contact op met onze specialist mediaonderzoek.

afspraak