Covertest

CovertestAls uitgever of redactie van magazines wilt u niet dat uw uitgave in het oneindige aanbod ondersneeuwt. U wilt dat uw tijdschrift opvalt in het schap of dat de ontvanger van uw relatiemagazine besluit om het open te slaan als hij of zij het onder ogen krijgt. Het moge duidelijk zijn dat de cover hier een cruciale rol in speelt. Maar wat is een goede cover? Een covertest schept duidelijkheid.

De covertest van RenM|Matrix is een onderzoeksinstrument waarbij via een online vragenlijst covers worden getoetst op aspecten als aantrekkelijkheid vormgeving, verwijzing naar de inhoud, uitnodigend karakter en passen bij de afzender. Hierbij verdient het aanbeveling om deelnemers aan een coveronderzoek meer dan één variant van een coverontwerp te presenteren. Uit de vergelijking tussen 3 of 4 ontwerpen ontstaat namelijk het beste inzicht in de elementen die bepalend zijn voor het besluit om het magazine al dan niet open te slaan.

Hoe gaat een covertest in zijn werk?

  • U levert een digitale versie aan van een, maar liefst 2, 3 of 4 varianten van een coverontwerp (volledig opgemaakt met foto’s, illustraties, aankeilers etc.);
  • RenM|Matrix verwerkt de ontwerpen in een online vragenlijst en stuurt die dezelfde dag nog toe aan een selectie van doelgroeppersonen;
  • Deze selectie van doelgroeppersonen krijgt de uitnodiging nog diezelfde dag of avond te reageren en de korte vragenlijst te beantwoorden;
  • We zorgen ervoor dat de uitkomsten de volgende dag overzichtelijk gepresenteerd worden aan de uitgever en de redactie;
  • Aan de hand van de uitkomsten kunt u als uitgever of redactie bepalen of er aanleiding is bepaalde aanpassingen in het ontwerp door te voeren alvorens de cover definitief aan de drukker wordt aangeboden.

Voor alle duidelijkheid: een cover die goed uit de test komt is geen garantie voor een hoge verkoop of een groot bereik. Daarvoor zijn er teveel andere factoren die een verstorende rol kunnen spelen (een nóg betere cover van een concurrent tot en met ontvanger bij wie tijdgebrek ze weerhoudt om uw blad te lezen of in te zien). Maar een covertest biedt wél de mogelijkheid factoren op te sporen die de aandacht van de doelgroep trekken of juist verstoren en de optimale aantrekkelijkheid van een cover onder de gegeven omstandigheden te benaderen.

Zit u nog middenin het ontwikkelingsproces en zijn er nog geen uitgewerkte concepten voorhanden? Maar bent u wel benieuwd of u op het juiste spoor zit? Dan is een kwalitatieve pretest wellicht iets voor u. Of bent u benieuwd hoe er met uw blad wordt omgegaan vanaf het moment dat het wordt opengeslagen? Kijk dan eens op onze pagina lezersonderzoek.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

 

Wenst u meer informatie over covertest onderzoek?
Neem dan contact op met onze specialist communicatieonderzoek.

afspraak