Medewerkersbetrokkenheid

MedewerkersbetrokkenheidTevredenheid is mooi, betrokkenheid is beter. Tevreden medewerkers zijn niet perse bereid een stapje extra te zetten als dat nodig is. Dat vereist namelijk een andere houding, die beter met betrokkenheid kan worden omschreven. Tevredenheid is naar binnen gericht, medewerkersbetrokkenheid richt zich naar buiten, naar de werkomgeving en de organisatie. Medewerkersbetrokkenheid is de basis voor meer succes, verhoogt de verandersnelheid en agility. Zowel u als uw medewerkers plukken daar de vruchten van.

Hoe herkent u medewerkersbetrokkenheid?

Tevreden of betrokken medewerkers, dat is een groot verschil. Maar hoe herkent u één van beide? Gedragingen die betrokkenheid kenmerken zijn:

  • het zetten van een stap(je) extra;
  • hogere veranderingsbereidheid;
  • vitaler;
  • beter met werkdruk omgaan;
  • hogere arbeidsproductiviteit;
  • lagere switchgeneigdheid;
  • duurzame inzetbaarheid;
  • minder verzuim;
  • ambassadeurschap voor de organisatie;
  • meer rendement voor uw organisatie.

Bovenstaande eigenschappen bepalen het onderscheid tussen betrokkenheid van medewerkerstevredenheid. Meer informatie over het meten van medewerkersbetrokkenheid vindt u op onze pagina medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Ook wanneer u geïnteresseerd bent in specifieke thema’s als Het Nieuwe Werken of duurzame inzetbaarheid, bent u bij RenM|Matrix aan het juiste adres.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Meer informatie over medewerkersbetrokkenheidsonderzoek?
Vraag dan de brochure aan of neem contact op met onze specialist medewerkersbetrokkenheid.