Communicatieonderzoek

Wat wil ik met mijn communicatie bewerkstelligen? Welke boodschap past hier het beste bij? Wie wil ik dat er met mijn boodschap in aanraking komen? En welke kanalen zijn hier het meest geschikt voor? Cruciale vragen die u als communicatieprofessional veelvuldig zullen bezighouden en die met behulp van gedegen communicatie onderzoek beantwoord kunnen worden. Als bureau voor communicatieonderzoek helpt RenM|Matrix u graag om boodschap, doelgroep en kanalen bij elkaar te brengen en uw communicatie zo effectief mogelijk te maken.

Onder ons specialisme communicatieonderzoek scharen wij alle communicatie gericht op medewerkers, klanten, relaties, burgers, consumenten, leden, stakeholders en andere doelgroepen en de verschillende kanalen die hierbij kunnen worden ingezet. Communicatieonderzoek kan niet alleen worden ingezet voor het verbeteren van interne communicatie of het verder optimaliseren van klantcommunicatie in het algemeen. Het kan uiteraard ook worden toegespitst op het bijschaven van campagnes rondom thema’s, projecten en events of het perfectioneren van specifieke communicatiemiddelen als websites, relatiemagazines, intranet, nieuwsbrieven en dergelijke.

Instrumenten voor communicatieonderzoek

RenM|Matrix beschikt over een breed scala aan gevalideerde instrumenten voor communicatieonderzoek, die afhankelijk van de focus in een 4-tal groepen zijn onder te brengen:

1. Conceptontwikkeling
Conceptonderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de doelgroep reageert op een nieuw (of aangepast) concept. De uitkomsten geven aanwijzingen voor een go/no-go beslissing. Daarnaast levert het onderzoek aanknopingspunten voor finetuning van het concept op. Het pretesten van communicatie-uitingen kan in dit kader nuttige informatie verschaffen voor het optimaliseren van uw boodschap. Een covertest of usabilitytest zijn voorbeelden van tools voor het verbeteren van specifieke onderdelen als de cover van uw bedrijfsblad of de gebruiksvriendelijkheid van uw website.

2. Mediabereik
RenM|Matrix heeft veel ervaring op het gebied van mediaonderzoek in het algemeen, en bereiksonderzoek in het bijzonder. En die ervaring is ook nodig om de weg te vinden in de complexe wereld die de exploitatie en marketing van media kenmerkt. Met de uitkomsten van bereiksonderzoek zijn immers grote belangen gemoeid. Behalve voor een uitgebreid bereiksonderzoek kunt u bij RenM|Matrix ook terecht voor meer expliciete disciplines als bezorgonderzoek en opzeggersonderzoek.

3. Mediaconsumptie
Doel van dit type is het verkrijgen van informatie over intensiteit waarmee communicatiemiddelen worden geraadpleegd, hoe zij (op onderdelen) geapprecieerd worden en in welke mate dit per doelgroep verschilt. Onderzoek naar mediaconsumptie is uitermate geschikt voor het beschrijven van gebruiksgroepen of lezersprofielen. Naast regulier lezersonderzoek maakt RenM|Matrix ook gebruik van specifiek redactioneel onderzoek, dat gedetailleerde informatie oplevert voor het verfijnen van bladformules of andere redactionele concepten.

4. Communicatie effect
Wat is het communicatie effect van uw campagne? In welke mate draagt elk kanaal bij aan uw doelstellingen? RenM|Matrix heeft een nieuw instrument voor effectonderzoek ontwikkeld om inzichtelijk te maken hoe u het best uw communicatiedoelstellingen bereikt. Hiermee brengen wij niet alleen in kaart hoe de verschillende communicatiekanalen worden gebruikt en gewaardeerd. We achterhalen ook welk middel het grootste effect als het gaat om het realiseren van uw communicatiedoelstellingen. Onmisbare informatie voor het verder optimaliseren van uw mediamix. Bent u meer geïnteresseerd in de effecten van één kanaal in het bijzonder of van een specifieke boodschap? Dan is onze posttest zeker iets voor u. Of wilt u weten in hoeverre uw communicatie of campagnes effect sorteren als het gaat om uw naamsbekendheid of uw imago, kijk dan eens op onze pagina imago onderzoek.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Neem dan contact op met onze specialist communicatieonderzoek.