Posttest

Posttest onderzoekEen posttest is bedoeld om, nadat een campagne gelopen heeft, na te gaan welke indrukken consumenten hebben opgedaan. De bedoeling is het effect van de specifieke boodschap of campagne na te gaan in termen van bereik (opvallendheid) en eventuele veranderingen in bekendheid en houding. Dat is alleen goed mogelijk wanneer voorafgaand aan de campagne of communicatie-uiting een pretest heeft plaatsgevonden.

Effectmeting campagnes of communicatie-uitingen

Om de effectiviteit van communicatie-uitingen of campagnes vast te leggen, is meestal een kwantitatieve vorm van onderzoek nodig, met verschillende meetmomenten in de tijd. Een posttest kan ook kwalitatief onderzoek betreffen, wanneer de uitkomsten van het onderzoek vooral in dienst staan van het doorontwikkelen van een volgende fase in de campagne.

Gaat het u niet zozeer om het meten van de effecten van een specifieke uiting of campagne, maar meer om de impact van specifieke communicatiemiddelen? Kijk dan eens op onze pagina effectonderzoek.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie over posttest onderzoek?
Neem dan contact op met onze specialist communicatieonderzoek.

afspraak