Mystery Shopping

Mystery shoppingMystery shopping houdt in dat een anonieme klant de dienstverlening van een bedrijf observeert, beleeft en meet op basis van een vooraf bepaald scenario (vragen, offertes, aankopen etc.). De performance van de dienstverlener wordt vervolgens aan de hand van vooraf bepaalde, objectieve criteria consistent vastgelegd.

Mystery shopping kan diverse gedaanten aannemen (mystery visits, mystery observaties, mystery e-mailing, mystery calling, mystery website visits en mystery mail of fax). Bovendien is het toepasbaar in veel verschilende sectoren, zoals de detailhandel, overheid, financiële dienstverlening, industrie, FMCG sector, telecommunicatie, personenvervoer en brancheverenigingen.

Waarom Mystery shopping onderzoek?

Mystery shopping onderzoek kan voor verschillende doeleinden ingezet worden:

  • Benchmark (zowel in- als extern);
  • Controleren van kwaliteitsniveaus, trainingprogramma’s e.d.;
  • Trainingsprogramma’s/ incentive based programma’s;
  • Controle van het klachtenmanagement binnen uw bedrijf;
  • Evaluatie van de tussenhandel;
  • Controles binnen branche organisaties en vakgroepen.

RenM|Matrix werkt met getrainde en professionele mystery shoppers. Mystery shopping gebruiken we vaak in combinatie met andere methoden van onderzoek.

Wenst u meer informatie over Mystery shopping onderzoek?
Neem dan contact op met onze contactpersoon.

afspraak