Groot mystery shopping onderzoek afgerond

Inspector2RenM|Matrix heeft onlangs een internationaal onderzoek uitgevoerd in 116 retailzaken. Iedere winkel werd 3 keer bezocht door 3 verschillende mystery shoppers met steeds een ander scenario. Op die manier is de klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, deskundigheid, verkoopvaardigheid en de naleving van voorschriften, regels en procedures van de medewerkers in de betreffende winkels in kaart gebracht.

Mystery shopping houdt in dat een anonieme klant (de mystery shopper) de dienstverlening van een bedrijf of organisatie observeert, beleeft en meet op basis van een vooraf bepaald scenario (vragen, offertes, aankopen etc.) en de performance aan de hand van vooraf bepaalde, objectieve criteria consistent vastlegt.

Het grote voordeel van mystery shopping is de objectiviteit, door de inzet van getrainde en professionele mystery shoppers die door een niet gekleurde bril naar een bedrijf of organisatie kijken. Mystery shopping kent verschillende vormen en inzetwijzen, zoals mystery visits, mystery observaties, mystery e-mailing, mystery calling, mystery website visits en mystery mail of fax. RenM|Matrix is in elk van deze vormen thuis.

Mystery shopping onderzoek kan voor verschillende doeleinden ingezet worden:
– Benchmark (zowel in- als extern);
– Controleren van kwaliteitsniveaus, trainingprogramma’s e.d.;
– Trainingsprogramma’s/ incentive based programma’s;
– Controle van het klachtenmanagement binnen uw bedrijf ;
– Evaluatie van de tussenhandel;
– Controles binnen branche organisaties en vakgroepen.

Mystery shopping is toepasbaar in veel verschillende sectoren, zoals de detailhandel, overheid, financiële dienstverlening, industrie, FMCG sector, telecommunicatie, personenvervoer en brancheverenigingen. Wilt u meer informatie over dit blogbericht? Neem dan contact op met Anouk Peerboom (anouk@renmmatrix.nl / 043-3508025).