Marktpotentieel onderzoek metaal- en technologische industrie Nederland en Vietnam

Marktpotentieel onderzoekOm de handelsbetrekkingen tussen beide landen te bevorderen, maakt Agentschap NL (onderdeel van het ministerie van EL&I), in samenwerking met CBI (onderdeel van het ministerie van BuZa), FME en Metaalunie, studie van het marktpotentieel voor de metaal- en technologische industrie in Vietnam en Nederland. Doel van dit onderzoek is het verkennen van de mogelijkheden voor export van Nederland naar Vietnam en omgekeerd, alsmede van Vietnam als investeringsmarkt. Door vraag en aanbod in de twee landen in kaart te brengen, kunnen beide profiteren van nieuwe kansen, zonder elkaar daarbij te beconcurreren.

Het daarvoor benodigde marktonderzoek wordt uitgevoerd door twee onafhankelijke bureaus: Vietnam Insight voor de Vietnamese markt en RenM|Matrix voor de Nederlandse markt. Naast een uitgebreide deskresearch onderwierpen wij 100 Nederlandse bedrijven uit de metaal- en technologische industrie aan een telefonisch interview en peilden hun belangstelling voor import, export, investeringen of het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten in Zuid-Oost-Azië in het algemeen en Vietnam in het bijzonder.

Op de site van Agentschap NL kunt u meer lezen over het stimuleren van het ondernemingsklimaat binnen de zogenaamde transitielanden Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. Wilt u meer weten over de ondersteuning die RenM|Matrix kan bieden op het vlak van bijvoorbeeld het berekenen van buitenlands marktpotentieel, kijk dan eens op onze pagina’s business-to-business onderzoek of internationaal onderzoek.