RenM|Matrix gaat over de grens

Begin dit jaar zocht een woningcorporatie in het Duitstalige deel van België een bureau dat hen kon helpen met een onderzoek ter ondersteuning van hun veranderingsproces. Ook in dit relatief landelijke gebied wordt men immers niet alleen geconfronteerd met een andere etnische en demografische samenstelling van het huurdersbestand, maar ook met mondigere huurders. Daarnaast verwacht de politieke omgeving van de corporatie een actieve, naar buiten gerichte opstelling. Het goed beheren van de sociale woningen in het verzorgingsgebied volstaat niet meer.

De expertise van RenM|Matrix op het gebied van imago-  en positioneringsonderzoek kwam in deze context goed van pas. Samen met Nosbau en hun adviseur Susanne Scheepers (People.), is een vruchtbaar onderzoekstraject doorlopen, dat veel bruikbare aanknopingspunten opleverde om richting te geven aan het veranderingsproces.

Internationaal onderzoekHet onderzoek bestond uit (schriftelijke) enquêtes onder huurders en woningzoekenden. Enquêtering via internet was niet mogelijk, omdat maar van een beperkt aantal huurders en woningzoekenden e-mailadressen beschikbaar waren. Voor ons was dit bovendien een goede gelegenheid om onze taalvaardigheid verder bij te schaven. Niet alleen de vragenlijsten, ook het rapport en de presentatie van de uitkomsten moesten in het Duits en het Frans worden vertaald.

Meer informatie over onze ervaringen met marktonderzoek in het buitenland vindt u op de pagina internationaal onderzoek.