Imago-onderzoek als kompas naar nieuwe uitstraling

Imago onderzoek Liof“NV Industriebank LIOF gaat reorganiseren”, kopte Dagblad De Limburger op 27 mei jl. De reorganisatie is een gevolg van de nieuwe strategie waar de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij voor heeft gekozen. Vooruitlopend op de invoering van deze strategie heeft LIOF door RenM|Matrix een imago onderzoek laten uitvoeren onder haar relaties. De resultaten daarvan zijn door directeur J. Verhagen gepresenteerd op de relatiedag van LIOF op 26 juni jl.. Daarbij werd aangegeven op welke punten actie gewenst is, om het beeld dat relaties van de organisatie hebben, beter te laten aansluiten bij de beoogde uitstraling op basis van de nieuwe strategie.

Deze nieuwe strategie hangt samen met de overname door de Provincie Limburg van de helft van de aandelen in LIOF van het ministerie van Economische Zaken. Doelgroep van LIOF blijft het MKB, maar LIOF brengt focus aan in haar werkterreinen. De nadruk wordt gelegd op kansrijke sectoren Industrie en Logistiek en op bedrijven die vanuit die beide sectoren aansluiten op de vier Limburgse campussen voor agro/food, materials, smart services en healthcare. De nieuwe focus betekent ook dat LIOF scherper, ondernemender en resultaatgerichter gaat werken.

Weten aan welke knoppen je vooral moet draaien om je imago in de gewenste richting bij te stellen is uiteraard een begin. Vervolgonderzoek kan pas uitsluitsel geven over de vraag of maatregelen ook het beoogde effect sorteren. LIOF is daarom van plan de vinger aan de pols te houden.

Op onze pagina imago onderzoek vindt u meer informatie over onderzoek naar naamsbekendheid, imago, identiteit en gewenste identiteit.