Imago onderzoek Leudal biedt veel kansen

De afgelopen periode heeft RenM|Matrix in opdracht van de gemeente Leudal een imago onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft de gemeente Leudal een goed beeld van hoe inwoners, verenigingen en bedrijven over de gemeente denken, zodat de gemeente deze stakeholders zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

Gemeente LeudalDe resultaten van het onderzoek zijn op dinsdagavond 5 september jl. in een bijeenkomst met de raad door Max Cramwinckel van RenM|Matrix gepresenteerd. Het onderzoek toont aan dat de gemeente Leudal een zwak tot matig imago heeft. Als woonplaats scoort Leudal een 6,8; het bestuur krijgt een 5,2 en het rapportcijfer voor de medewerkers is een 6,4. Burgers ervaren dat er niet met hen wordt meegedacht en dat er onvoldoende oog is voor alle kernen. Daarnaast wordt er onvoldoende verantwoordelijkheid genomen en weet de gemeente niet wat er leeft in de gemeenschap. De baliediensten bij de gemeente (aanvraag paspoort, rijbewijs e.d.) en de vriendelijkheid van de medewerkers worden positief gewaardeerd en als sterke kanten van de gemeente Leudal benoemd.

Dit imago onderzoek laat niet alleen zien waar de sterkten en zwakten zitten, het geeft ook goede handvatten om dat te versterken door helder in kaart te brengen hoe dienstverlening en beeldvorming op elkaar in werken en wat de voor de beeldvorming bepalende factoren zijn. De uitgevoerde driver-analyses vormen daarvoor een sterk instrument. Leudal pakt dit grondig aan door het te delen met belangrijke stakeholders en die vervolgens ook te betrekken in de opbouw naar maatregelen. Daarmee dient het onderzoek als 0-meting zodat over enige tijd, nadat verbetermaatregelen zijn uitgevoerd, opnieuw kan worden bepaald op welke punten de beeldvorming gewijzigd is.

Meer weten over hoe imago onderzoek uw organisatie versterkt? Kijk hier en neem contact op met Max Cramwinckel (m.cramwinckel@renmmatrix.nl)