Onderzoek naamsbekendheid philharmonie zuidnederland

Naamsbekendheidonderzoek phznIn het kader van een sponsorproject heeft RenM|Matrix in samenwerking met Flycatcher Internet Research een onderzoek uitgevoerd naar de naamsbekendheid van het verleden jaar uit een fusie van het Limburgs Symfonie Orkest en Het Brabants Orkest voortgekomen nieuwe orkest “philharmonie zuidnederland”. Het naamsbekendheidonderzoek bestond uit een online enquête onder ruim 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder in de provincies Limburg en Brabant, het thuisgebied van het nieuwe orkest.

De naamsbekendheid van het nieuwe orkest bleek zo kort na zijn ontstaan in beide provincies al een behoorlijk peil te hebben bereikt. Op de vraag of men bekend is met “philharmonie zuidnederland” geeft 43% van de inwoners van Limburg en Brabant te kennen er op zijn minst wel eens van gehoord te hebben. Voor het Limburgs Symfonie Orkest lag dat percentage in hetzelfde onderzoek op 48% en voor Het Brabants Orkest op 51%. De reuring die met de fusie gepaard ging heeft er naar het zich laat aanzien voor gezorgd dat de nieuwe naam snel in de herinnering van de inwoners van beide provincies is blijven hangen.

Aan degenen die het orkest tenminste van naam kenden is ook gevraagd naar kenmerkende eigenschappen van “philharmonie zuidnederland”. 61% van hen gaf aan trots te zijn op het nieuwe orkest en 63% vindt dat het orkest “professioneel” overkomt.

Traditioneel is de oudere generatie meer geïnteresseerd in en bekend met klassieke muziek. Het is verheugend te constateren dat er een verhoogde interesse in klassieke muziek wordt waargenomen bij de jongere generatie (tot 35 jaar) ten opzicht van de middengeneratie (35-55 jaar). “philharmonie zuidnederland” organiseert specifiek voor de jongere doelgroepen studentenconcerten, Casual Classics XL en komend seizoen komen daar nog de Clubnightconcerten bij, een combinatie van informeel uitgaan en waardevolle muziek dwars door alle genres heen.

Meer informatie over het meten en vergroten van naamsbekendheid vindt u op onze pagina imago onderzoek.