Voedselverspilling verminderen als doel

Vrijwel niemand zal zich opwerpen als pleitbezorger van voedselverspilling. Toch leidt een positieve houding niet vanzelfsprekend tot het gewenste gedrag. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat, alleen al in Nederland, 14% van het voedsel dat we kopen in de prullenmand terecht komt. Dat is 50 kg. per persoon, per jaar!* Desondanks zegt 93% van de volwassen Nederlanders dat ze proberen zo min mogelijk eten te verspillen. Ongeveer driekwart denkt zelfs minder te verspillen dan de rest van Nederland.

Campagne effectmeting SireDeze greep uit de resultaten van de nulmeting, die RenM|Matrix uitvoerde voorafgaand aan de nieuwe voorlichtingscampagne van SIRE, illustreert de positieve houding t.o.v. het onderwerp. Met de nieuwe campagne, die op dinsdag 10 februari jl. in Amsterdam, door staatssecretaris Sharon Dijksma, werd gelanceerd, wil SIRE een bijdrage leveren aan de vermindering van voedselverspilling in Nederland.

Dat wil ze doen door de Nederlanders te helpen hun positieve houding te vertalen in het beoogde gedrag. Daarvoor zijn handelingsperspectieven nodig. Die moeten komen van de website Kliekipedia.nl. Hierop zijn o.a. recepten te vinden die je met kliekjes en restjes kunt maken. Ook kun je er zelf recepten op posten. Door spotjes op radio en tv. wordt op de website geattendeerd. In lijn met de website, is het spotje op tv. samengesteld uit “kliekjes” van iconische tv.-commercials voor voedingswaren.

Of de campagne het gewenste effect gaat sorteren, zal de effectmeting moeten uitwijzen. Net als de makers van de campagne, doet RenM|Matrix dit onderzoek belangeloos. Voor het verzamelen van de gegevens wordt samengewerkt met het Flycatcherpanel.

Nulmeting campagne effectonderzoek  Sire* Bron: Voedingscentrum.