Interne communicatie verbeteren

Interne communicatie onderzoekVinden de bezoekers van ons intranet waar zij naar op zoek zijn? Hoe frequent wordt onze interne nieuwsbrief gelezen? Is ons personeelsblad in de ogen van onze medewerkers wel voldoende kritisch? En zou het ook zo goed worden gelezen als we er een digitale magazine van zouden maken? Met het oog op het continu verbeteren van  interne communicatie binnen uw organisatie is dit slechts een kleine greep van vragen die u als communicatiemanager of -adviseur graag beantwoord zou willen zien.

Met onze instrumenten voor onderzoek naar de effectiviteit van interne communicatie kan RenM|Matrix u op dit vlak van bruikbare informatie voorzien. Onze usabilitytest kan u bijvoorbeeld inzicht geven in hoe uw intranet op ergonomie, vorm en inhoud verder verbeterd kan worden. Heeft u meer belangstelling voor het gebruik van en de waardering voor uw medewerkersmagazine? Dan is een lezersonderzoek naar uw personeelsblad waarschijnlijk iets voor u.

De communicatie met uw medewerkers verbeteren

Wellicht dat uw vraag nog een stap verder gaat dan de mate waarin uw interne communicatie aansluit bij de informatiebehoeften van uw medewerkers. Het doel van personeelscommunicatie is immers niet primair om de medewerker tevreden te stellen, maar om doelstellingen te realiseren die aan de interne communicatie gesteld zijn. Zijn onze medewerkers voldoende op de hoogte van de koers die wij als organisatie willen varen en begrijpen zij de achterliggende gedachte? Slaagt onze interne communicatie erin om medewerkers te binden en te verbinden? En in welke mate dragen de verschillende kanalen bij aan een open en transparant communicatieklimaat?

Onderzoek naar effectiviteit interne communicatie

RenM|Matrix heeft een instrument voor effectonderzoek ontwikkeld waarbij niet alleen gebruik en waardering, maar ook de realisatie van communicatiedoelstellingen centraal staat. Dit levert een helder plaatje op van de relatieve bijdrage van de verschillende communicatiemiddelen (zowel parallel als via de lijn) aan de voor uw organisatie meest belangrijke doelstellingen. Zo kunnen we exact aangeven welke kanalen het meest effectief zijn in het realiseren van de gedefinieerde doelen. Hiermee beschikt u niet alleen over uiterst praktische handvatten om de interne communicatie verder te verbeteren, maar ook over een onafhankelijke deskundige rapportage van het effect van uw interne communicatiebeleid.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Neem dan contact op met onze specialist interne communicatieonderzoek.