Persona onderzoek

persona onderzoekInformatie over uw doelgroep ligt voor het oprapen. Uw databases en CRM-systemen staan vol met klantinformatie en via gesprekken met medewerkers of met het contactcenter krijgt u input over hoe er tegen uw organisatie wordt aangekeken. Maar weet u ook wat uw doelgroep in hun dagelijkse leven bezig houdt? Welke doelen heeft men voor ogen en op welke wijze tracht men deze te bewerkstelligen? Persona onderzoek biedt handvatten om u nog meer in uw doelgroep te kunnen inleven.

DEFINITIE VAN PERSONA’S

Persona’s zijn prototypische vertegenwoordigers van uw doelgroep, met elk een eigen kijk op het leven, met eigen drijfveren en frustraties en vooral met voor hem of haar typische wensen met betrekking tot uw product of dienst. Persona’s geven uw doelgroep een naam, een gezicht en een eigen levensverhaal en vormen de veelal cijfermatige profielschetsen om naar mensen van vlees en bloed.

AANPAK PERSONA ONDERZOEK

Persona onderzoek kan in grofweg 3 stappen worden onderverdeeld die, afhankelijk van doel, context en omstandigheden, in de praktijk op verschillende manieren kunnen worden uitgevoerd.

1. Definitie onderzoekspopulatie
Samen met u definiëren we de voor persona onderzoek relevante doelgroepen. Dat kan variëren van abonnees, bezoekers, kopers of andere (klant)relaties tot medewerkers van uw eigen organisatie.

2. Segmentatie
Uw doelgroep wordt onderverdeeld in segmenten o.b.v. overeenkomsten en verschillen op relevante parameters. Hierbij maken wij gebruik van informatie uit:

  • bestaande databases of CRM-systemen (deskresearch);
  • gesprekken met personen die rechtstreeks met uw doelgroep in contact staan (accountmanagers, klantenservice e.a.);
  • kwantitatief onderzoek onder personen uit uw doelgroep.

3. Inkleuring persona’s
Waar het bij segmentatie doorgaans gaat om aantallen en aandelen, gaat het nu om het verwerven van inzicht in meer fundamentele verlangens en behoeften. Tijdens interviews of focusgroepen gaan we met leden van de gevonden segmenten in gesprek: Hoe ziet het dagelijks leven eruit? Welke behoeften heeft men en hoe tracht men deze te realiseren? Wat zijn frustraties en hoe kan men daarbij worden ondersteund?

RESULTAAT PERSONA ONDERZOEK

Het resultaat van persona onderzoek is een aantal persona kaarten, waarop de vertegenwoordigers van de verschillende segmenten worden voorgesteld:

Resultaat persona onderzoek

Persona’s helpen u en de medewerkers binnen uw organisatie om nog meer te denken en te handelen vanuit de wensen en behoeften van uw doelgroep. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van persona onderzoek voor uw organisatie, neem gerust contact op.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Directeur communicatieonderzoek

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Neem dan contact op met onze specialist  persona onderzoek.

afspraak