Focusgroepen met abonnees

Een concept test geeft inzicht in hoe uw doelgroep reageert op een nieuw of aangepast concept. RenM|Matrix wordt regelmatig gevraagd om een concept onderzoek uit te voeren voor dagbladuitgevers. Focusgroepen met abonnees bieden aanknopingspunten voor finetuning en helpen bij het herkennen van valkuilen.

Dagbladuitgevers zijn voortdurend bezig om hun product af te stemmen op de wensen en behoeften van de lezer. Focusgroepen met abonnees geven een indruk van hoe geplande aanpassingen worden ervaren. Deelnemers krijgen gedurende 1½ tot 2 uur vragen voorgelegd over hun ideeën en wensen omtrent de inhoud en indeling van de krant. Men kan met andere abonnees in gesprek gaan en vaak worden er ook concrete voorbeelden van nieuwe concepten en ideeën voorgelegd

Focusgroep abonnees

Bij focusgroepen of groepsdiscussies nodigen wij opdrachtgevers graag uit om de sessies live te komen bijwonen. Vaak maken wij hierbij gebruik van locaties voor kwalitatief marktonderzoek. In fraai ingerichte meekijkruimtes kunt u vanuit een comfortabele fauteuil via ‘one-way mirrors’ in woord en beeld ervaren hoe uw producten of diensten worden beleefd.

Op onze website vindt u nog meer informatie over concept testing met behulp van focusgroepen of naar andere vormen van kwalitatief onderzoek.