Focusgroepen

RenM|Matrix gebruikt de methode van focusgroepen ofwel groepsdiscussies wanneer naar onze overtuiging de onderlinge interactie tussen respondenten een bijdrage kan leveren aan de rijkdom of de differentiatie van de uitkomsten.

De samenstelling van een focusgroep laten we afhangen van de aard van de doelgroep en van de doelstelling van het onderzoek. Soms is het beter homogene groepen samen te stellen, terwijl in andere gevallen juist interne tegenstellingen binnen een groep vruchtbaar kunnen werken. In het algemeen geven we bij RenM|Matrix de voorkeur aan niet te grote groepen (maximaal 5 à 6 respondenten). Ervaring leert dat bij die omvang de afzonderlijke respondenten het best tot hun recht komen.

FocusgroepRenM|Matrix is volledig geoutilleerd om groepsdiscussies snel en goed te organiseren. We hebben de beschikking over mobiele gesloten video-circuits (met widescreen) die in no time kunnen worden opgebouwd. De opdrachtgever heeft zo de gelegenheid in elke gewenste plaats groepsgesprekken te laten plaatsvinden en deze ook live bij te wonen.

Meestal geven we er de voorkeur aan de focusgroepen binnen een onderzoek te spreiden over 2, 3 of meer plaatsen in het land. Op die manier kunnen eventuele regionale verschillen of verschillen tussen grote steden en minder druk bevolkte gebieden tot hun recht komen.