HR Analytics: ontdek de schat!

Veel organisaties beschikken over een hoeveelheid aan HR-data. Dat varieert van harde gegevens uit het HR domein zoals o.a. ziekteverzuim, lengte en aard dienstverband, in- en uitstroomgegevens. Maar ook uit andere domeinen zijn tal van gegevens beschikbaar, denk bijvoorbeeld aan het financiële domein: omzet, resultaat, groei of krimp. Daarnaast zijn er ook belevingsdata beschikbaar: denk aan data afkomstig uit customer journeys, NPS- en communicatie onderzoek. En tenslotte zijn er vaak ook belevingsdata beschikbaar uit onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid. Elk van de genoemde datavelden biedt op zich een schat aan informatie, waar met behulp van slimme HR Analytics (b.v. met LISREL, LInear Structural RELations modelling en segmentatie analyses) actiegerichte inzichten uit verkregen kunnen worden.

Toch ligt er nog een enorme schat verborgen in dit alles, die ligt te wachten tot iemand het initiatief neemt om die daadwerkelijk te ontdekken. Het is een kwestie van de verschillende kokers (HR, Financieel, Organisatorisch, Business- en Marketing Intelligence) bij elkaar te brengen en de belangrijkste data met elkaar in verband te brengen. Dat levert echt aanvullend inzicht op waarmee je goed kunt sturen. Maar dat betekent wel dat je van die verschillende terreinen de juiste kerngegevens gegevens aan elkaar moet gaan knopen. En die kerngegevens zijn som ‘hard’ en soms ook ‘zacht’. Maar ook die z.g. ‘zachte gegevens’ blijken zeer bruikbaar.

HR Analytics in de praktijk

De afgelopen jaren hebben wij dat voor een aantal grote organisaties gedaan. Onze data uit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek hebben we daarbij kunnen koppelen aan data uit het HR en Organisatorische domein. De verschillende data hebben we op verschillende niveaus gekoppeld en geanalyseerd. Er bleken samenhangen te bestaan tussen o.a. de klantgerichtheid van de klantenservice en de belangrijkste kernindicatoren uit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Ook bleek er een samenhang te zijn tussen duurzame inzetbaarheid en ziekteverzuim.

De opgegraven schat resulteerde in aanvullende inzichten die richting gaven aan strategische keuzes op verschillende gebieden. Als je de discussies over HR analytics volgt zie je dat men denkt dat HR analytics de toekomst heeft. Wij van RenM|Matrix kunnen dat alleen maar onderschrijven en nodigen je dan ook graag uit om de schat in jouw organisatie te gaan opgraven en te verzilveren.