Loont peoplemanagement?

Human Resource Management beoogt een bijdrage te leveren aan de performance van organisaties. Maar op welke wijze komt die bijdrage precies tot stand? Eva Knies, universitair docent van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, heeft dat uitgezocht. Zij heeft longitudinaal promotieonderzoek uitgevoerd onder leidinggevenden en medewerkers van Achmea. RenM|Matrix heeft logistieke uitvoering van de dataverzameling verzorgd. Op 4 april a.s. verdedigt Eva haar proefschrift hierover. 
 
In het proefschrift “Meer waarde voor en door medewerkers” worden de mechanismen die peoplemanagement en opbrengsten met elkaar verbinden empirisch onderzocht. In 2007 heeft Achmea onder de noemer Levensfasebewust Diversiteitsbeleid (LDB) een belangrijke HR innovatie doorgevoerd. Deze vernieuwing is geanalyseerd om te onderzoeken of en hoe de implementatie van HR-beleid, gericht op de ondersteuning van medewerkers, een bijdrage levert aan de realisatie van medewerker- en organisatieopbrengsten. Het onderzoek laat zien dat het loont om te investeren in peoplemanagement. Zowel medewerkers als organisatie plukken daarvan de vruchten in de vorm van meer werktevredenheid en betere prestaties. Het lijnmanagement speelt een belangrijke rol in de vertaling van HR-beleid naar HR-praktijken. Dit sluit goed aan op ander, op het gebied van interne communicatie, door RenM|Matrix uitgevoerd onderzoek waaruit vaak de cruciale rol, van het lijnmanagement naar voren komt.

Het proefschrift “Meer waarde voor en door medewerkers” is hier te downloaden.