Interne communicatie effectiever door samenwerking met HR

RenM|Matrix ontwikkelde de IC|Matrix, een instrument dat in beeld brengt op welke wijze interne communicatie het meest effectief kan bijdragen aan de verwezenlijking van specifieke doelen. De eerste uitkomsten onderstrepen het belang van zowel parallelle als lijncommunicatie en laten zien dat door samenwerking met HR de meerwaarde van interne communicatie alleen maar groter zal worden.

Het afgelopen jaar onderzocht RenM|Matrix in opdracht van drie grote Nederlandse werkgevers (samen goed voor bijna 12.000 medewerkers) welke vormen van interne communicatie er binnen hun organisatie met name toe doen. Naast organisatiespecifieke middelen als afdelingsnieuwsbrieven, interne chatcircuits en online platforms, stond bij alle drie de opdrachtgevers een aantal vast terugkerende informatiekanalen centraal: intranet, het personeelsmagazine en overleg met direct leidinggevenden. A.d.h.v. de IC|Matrix werd in kaart gebracht in hoeverre de tevredenheid over deze drie kanalen samenhangt met de tevredenheid over interne communicatie in het algemeen, de kennis van medewerkers over de koers en hun betrokkenheid bij de organisatie.
 
De in de infographic weergegeven uitkomsten laten zien dat niet alleen parallelle communicatie van belang is voor het realiseren van doelstellingen, maar dat lijncommunicatie in veel gevallen minstens zoveel impact heeft. Zo bleek intranet weliswaar zonder uitzondering de belangrijkste driver achter de tevredenheid van medewerkers over de informatievoorziening intern, overleg met direct leidinggevenden volgde echter steevast op plek 2. En voor het vergroten van de kennis van medewerkers over strategische onderwerpen luidde de conclusie dat werkoverleg vaak effectiever was dan bijvoorbeeld parallelle communicatie via het personeelsmagazine.

Uitgaande van deze eerste uitkomsten van RenM’s IC|Matrix mag verondersteld worden dat wanneer de (interne) communicatieafdelingen binnen de drie onderzochte organisaties een nog actievere rol gaan krijgen bij informatievoorziening via de lijn, hun bijdrage aan de realisatie van organisatiedoelstellingen (nog) groter zal worden.

Vakblad Communicatie publiceerde eind vorig jaar een artikel over de verwachting dat het voor communicatie-afdelingen meer en meer zal gaan draaien om het leveren van aantoonbare meerwaarde. Een intensievere samenwerking met HR op het vlak van lijncommunicatie zou gelet op het voorgaande een logische stap zijn. Het coachen en begeleiden van managers in hun taak om concerninformatie over het voetlicht te brengen of het aanreiken van tools waarmee managers strategische informatie in het werkoverleg kunnen inbrengen, zijn slechts enkele voorbeelden van hoe een dergelijke samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. Leidinggevenden blijken in ieder geval massaal open te staan voor meer ondersteuning in de lijncommunicatie en zien de afdeling Interne Communicatie in een rol van adviseur wel zitten.

Meer weten? Stuur een mail naar huub@renmmatrix.nl en vraag het complete whitepaper aan.