Interne communicatie: tijd voor een heroriëntatie

Bij onderzoek naar interne communicatie is het heel  gebruikelijk de informatiebehoeften van de medewerkers als uitgangspunt te nemen. Toch is dat minder vanzelfsprekend  dan het lijkt. Communicatie is er immers niet enkel op gericht de medewerker tevreden te stellen, maar beoogt bepaalde doelen te bereiken. Wat ligt dan meer voor de hand dan de realisatie van die doelen tot onderwerp van onderzoek te maken.

Met behulp van de RenM|Interne Communicatie Matrix kunt u haarfijn nagaan welke middelen en media het meest bijdragen aan de doelstellingen die u voor uw interne communicatie gesteld heeft. Als een van die doelen het creëren van “binding” is, dan gaan wij na of en in welke mate het personeelsblad, of intranet of de werkbesprekingen of andere middelen daaraan bijdragen.

Op die manier krijgt u een goed beeld van de relatieve bijdrage van elk medium (ook van de face to face communicatie die via de lijn verloopt) aan elk van de communicatiedoelen. Voorwaarde is wel dat die communicatiedoelen helder en zorgvuldig geformuleerd zijn. Maar voor zover dat niet gebeurd is, vormt dat een prettige nevenwerking van het onderzoek naar interne communicatie. Ga voor meer informatie naar de pagina intern communicatie onderzoek.